A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

บรรยากาศเปิดภาคเรียนวันแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุกูลนารี เป็นไปอย่างคึกคัก ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งคุมเข้มคัดกรอง จัดระเบียบมาตรการป้องกันสกัดโควิด 19

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ลงตรวจความเรียบร้อยมาตรการป้องกัน โควิด 19 ที่โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนักเรียนกว่า 3,000 คน โดยทางโรงเรียนได้จัดระบบคัดกรองตามหลักสาธารณสุข ขณะที่นักเรียนทุกระดับชั้นได้สวมใส่หน้ากาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมพลังส่งกำลังใจ ความห่วงใย ให้กับศิลปิน ผู้ประสบภัย COVID-19 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และศิลปินร่วมร้องเพลงส่งต่อกำลังใจ สู้ภัย COVID-19

    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังส่งต่อกำลังใจ ส่งความห่วงใย "ศิลปิน" ผู้ประสบภัย COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งกำลังใจให้กับศิลปินจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียงทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ให้กำลังใจการทำงานของทีม อสม.บ้านมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการร่วมกันเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมชื่นชมการทำงานที่มีความเข้มแข็ง ร่วมกันทำงานทุกภาคส่วน
      (29 มิย 63) นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 กล่าวในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจการทำงานของทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบ้านมหาไชย ทีมสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ทีม อสม.ทำงานอย่างเข้มแข็ง ในการร่วมกันเคาะประตูบ้าน เฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อีกทั้งยังรู้จักการใช้สื่ออย่างหอกระจายข่าว ทำงานร่วมกันกับทีมปกครอง ท้องถิ่น ได้อย่างดี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลเดินทางกลับจากอุซเบกีสถาน

   (2 ก.ค. 2563 )นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัว นายพรชัย กิ่งบู ซึ่งเดินทางไปทำงานที่ประเทศอุซเบกีสถาน หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงเดินทางกลับถึงประเทศไทย ผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และเข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานรถนำส่งและเดินทางกลับถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวตามขั้นตอนของการส่งกลับแรงงานไทยสู่ภูมิลำเนา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...