A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมฟื้นฟู พัฒนา และยกระดับตลาดสด เป็น Kalasin Green Market หลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงตรวจสอบตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นตลาด Green Market โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมให้ข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางไปท่องเที่ยวและไปทำงานต่างประเทศ หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยผ่านการกักกันตัว 14 วันแล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานการเดินทางกลับจังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนางสาวไปรยา อนันตกุล และนางสาวรุ่งทิพย์ ภูบุญคง ชาวอำเภอยางตลาด ซึ่งเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศอินเดีย ได้เพียง 3 วัน ก็เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงต้องเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินดอนเมือง และเข้ารับการกักกันตัว 14 วัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำข้าวกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง แจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

    เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ นางพิมพ์ชญาณ์ พงษ์อักษร รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกฯ ช่วยกันประกอบอาหาร จัดทำข้าวกล่อง ตามโครงการครัวปันสุข ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดทำข้าวกล่องให้ประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพ และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ตามโครงการ พม.กาฬสินธุ์ เราไม่ทิ้งกัน ที่อำเภอท่าคันโทและอำเภอหนองกุงศรี

     วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จำนวน 150 ครอบครัว ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้น ตามโครงการ พม.กาฬสินธุ์ เราไม่ทิ้งกัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...