A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ลดการสัมผัส โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์นำไปใช้ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

    วันนี้ (10 ส.ค. 63) ที่บริเวณมุขด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง ที่ชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 นำมาส่งมอบให้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงาน "มหกรรมสืบศิลป์ ถิ่นไทย และของดีกาฬสินธุ์" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

     ช่วงค่ำวันนี้ 8 สิงหาคม 2563 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสืบศิลป์ ถิ่นไทย และของดีกาฬสินธุ์" กระตุ้นเศรษฐกิจหลังภัย COVID-19 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คนกาฬสินธุ์ เดินทางกลับจากไปทำงานที่ไต้หวันและญี่ปุ่น หลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว จึงเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา
 
    นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนายธีรศักดิ์ โชติรื่น ชาวอำเภอกุฉินารายณ์ ซึ่งเดินทางไปทำงานรับจ้างที่ไต้หวัน และนายบุญนาค พันธ์สะอาด ชาวอำเภอสมเด็จ ทำงานด้านช่างเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งหมดจึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คนกาฬสินธุ์ เดินทางกลับจากไปทำงานที่ไต้หวัน ดีใจได้กลับบ้าน หลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว จึงเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา
 
    นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ จำนวน 3 คน ที่เดินทางกลับจากไปทำงานที่ไต้หวัน ประกอบด้วย นายวุฒิชัย กองนาคู ชาวอำเภอนาคู นายประสพ ราชเสนา ชาวอำเภอสหัสขันธ์ และนายมนตรี ภูศรี ชาวอำเภอสมเด็จ ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งหมดจึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และเข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา จนถึงขณะนี้ (5 สิงหาคม 2563) มีคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว จำนวน 196 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...