A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบเจลล้างมือ และน้ำดื่มจากธนาคารออมสิน เขตกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

   วันที่ 28 เมษายน 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 2,000 ชิ้น น้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด จากนายวิชัย จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตกาฬสินธุ์ และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ชาวกาฬสินธุ์ เข้าระบบกักกันตัวเอง ตามมาตรการยับยั้งการระบาดของไวรัสโควิด-19

    วันที่ 27 เม.ย. 2563 นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้เข้ารับการกักกัน ที่ศูนย์กักตัวเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ตำบลหัวหิน (State Quarantine) ซึ่งใช้สถานที่โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา หมู่ 2 ตำบลหัวหิน กักกันตัว โดยมีนายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์ ประธานสภา อบต.หัวหิน พร้อมด้วย ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และ เจ้าหน้าที่ อบต.หัวหิน นำเยี่ยม ผู้เข้ารับการกักกัน จำนวน 3 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ต้านวิกฤตโควิด-19 ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    วันที่ 26 เมษายน 2563 ที่บริเวณอาคารที่พัก ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดกิจกรรม "ปฏิบัติการ QUICK WIN 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า COVID -19" โดยนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวชนกพร โพธิสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของทั้ง 2 หน่วยงาน มาร่วมกันปลูกผักสวนครัว โดยใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังของอาคารที่พัก ขุดแปลงปลูกผัก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบรถยนต์ 3 คัน ข้าวสาร 1 ตัน จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตามโครงการ "โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัย COVID-19"

    วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบรถยนต์กระบะ REVO 4 ประตู จำนวน 2 คัน รถยนต์เก๋ง จำนวน 1 คัน และข้าวสาร จำนวน 1 ตัน จากนายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล บริษัท โตโยต้ากาฬสินธุ์ จำกัด ตัวแทนบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...