A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

 กาฬสินธุ์เปิดตลาดสดขาย กุ้ง ปลา และสินค้าทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกร ขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ( COVID-19 )

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง กุ้งก้ามกราม ปลานิลกระชัง รวมทั้งกลุ่มมะม่วงมหาชนกอำเภอหนองกุงศรี กลุ่มมะม่วงน้ำดอกไม้อำเภอยางตลาด และสินค้าทางการเกษตรอีกมากมายกว่า 20 ร้านค้า ณ ตลาดรวมใจ สู้ภัยโควิด- 19 บริเวณภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากาฬสินธุ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายนนี้ เป็นต้นไป เพื่อเป็นแหล่งกระจายที่ได้รับผลกระทบของจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 2 เซียนมวยกาฬสินธุ์ หายดีกลับบ้านแล้ว

   วันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ห้องแยกกัก ตึกศัลยกรรมชาย ชั้น 4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่ในการเฝ้าระวังและรักษาอาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวันนี้ครบ 30 วันของการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ ซึ่งนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอนามน และภรรยาของผู้ป่วย เดินทางไปรับผู้ป่วยถึงห้องพัก เพื่อส่งขึ้นรถส่วนตัวกลับบ้านที่จังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นำทีมแพทย์ พยาบาล เข้ารับมอบ พร้อมมอบช่อดอกไม้รับขวัญผู้ป่วย ซึ่งหายเป็นปกติดีแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดรวม 23 สถานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดสกัดกั้นการแพร่ระบาด

   วันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ลานอเนกประสงค์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 5 รายการประกอบด้วย เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 60 เครื่อง หน้ากากอนามัย 498 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ 2,067 ขวด ถุงมือยาง 60 กล่อง และน้ำมันเชื้อเพลิง ให้แก่หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 23 สถานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหน้ากาก N95 ให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนำไปมอบให้กับคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19

    วันที่ 22 เมษายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบหน้ากาก N95 จากนายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ จำนวน 500 ชิ้น มูลค่า 60,000 บาท ให้จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนำไปมอบให้กับคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...