A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

นายกเหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมการผลิตหน้ากากอนามัยผ้าสภากาชาดไทย
    
    วันที่ 16 เม.ย. 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการทำหน้ากากอนามัยผ้าสภากาชาดไทย เพื่อป้องการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมเรือนจำติดตามการป้องกันปัญหาโรคโควิด-19

    วันที่ 16 เมษายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าการจังหวัด และ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน การแยกห้องคัดกรองผู้ต้องขังเพื่อป้องกันปัญหาโรคโควิด-19 ที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งมอบไข่ไก่ 2,000 ฟอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทั้ง 18 อำเภอ ทั้งนี้ จะมีการแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกวันพุธ สัปดาห์ละครั้ง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

     วันที่ 15 เมษายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบไข่ไก่ จำนวน 2,000 ฟอง จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นำโดย รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะนักศึกษา เพื่อส่งมอบให้จังหวัดนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤต โควิด-19 ซึ่งจะทำการบริจาคไข่ไก่ ทั้งที่เป็นผลผลิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และการได้รับบริจาคจากภาคเอกชน บริจาคทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ ๆ ละ 2,000 ฟอง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ 72 % จำนวน 2,500 ลิตร ให้จังหวัดกาฬสินธุ์ นำไปแจกจ่ายให้สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน ในภารกิจต้านโควิด-19 

      วันที่ 15 เมษายน 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 72 % จากนายธวัชชัย พัฒมณี นายวีระ รจนาสม ผู้จัดการภาคการขายที่ 4 พร้อมคณะ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500 ลิตร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...