A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ภาคเอกชนและสถานศึกษา มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์

      วันที่ 14 เมษายน 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับมอบชุดปลอดเชื้อ PPE ถุงมือไนไตร ที่ครอบหน้า(Face Shield) แว่นป้องกันแบบใส(Protective Glasses) ที่ครอบเท้า (Foot Cover) อย่างละ 100 ชุด รวม 500 รายการ จากไมค์ ภิรมย์พร นักร้องลูกทุ่งชื่อดังและคณะ มอบให้จังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสนับสนุนเครื่องมือให้กับแพทย์และพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบเวชภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จาก อบจ.กาฬสินธุ์ 

      วันที่ 13 เมษายน 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์( หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบเวชภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จากนายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ มอบน้ำดื่ม แอลกอฮลล์ เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนบุคลากรศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์  

    วันที่ 13 เมษายน 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้เกี่ยวข้องรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 2004 ขวด แอลกอฮลล์ขนาด4000มิลลิลิตร 7 แกลลอน เครื่องดื่มพร้อมดื่ม จำนวน 100 ขวด จากบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้กับบุคลากรศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์  

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ด่านเคอร์ฟิวกาฬสินธุ์ ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน สะสม 59 ราย

    จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งด่านตรวจจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์(24ชม.)และตั้งด่านตรวจ /จุดตรวจกวดขันการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ห้ามออกจากเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 04.00 น มีผู้ฝ่าฝืนถูกดำเนินคดี สะสม 59 คน ภายใต้การอำนวยการของนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งให้ 18 อำเภอ ดำเนินการตั้งด่านตรวจจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด/ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (24ชม.) และการดำเนินการตั้งด่านตรวจ /จุดตรวจกวดขันการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ห้ามออกจากเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 04.00 น. โดยร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ และกองพลทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ชุดสารวัตรทหาร ร่วมสนับสนุน จากการตั้งด่านคัดกรองข้ามพื้นที่จังหวัด/ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอด 24 ชม. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 จำนวน 13ด่าน 12 อำเภอ เรียกตรวจรถ 2,169 คัน จำนวน 3,604 คน ไม่พบผู้มีความเสี่ยง ส่วนยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม -12 เมษายน 2563 เรียกตรวจรถ ไปแล้ว 42,541 คัน 81,058 คน พบผู้มีความเสี่ยง 15 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...