A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดปฏิบัติการตามแผน "พิทักษ์ราษฎร์ ป้องภัย ห่วงใยประชาชน"ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

    ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สุภากร​ คำสิงห์​นอก​ รอง​ ผบช.ภ.4​ เป็นประธาน ในการปล่อยแถวปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และบังคับใช้กฎหมายตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2) โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต สมนึก มิควาฬ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสรรหน้ากากอนามัย กระจายลงสู่พื้นที่ 18 อำเภอและส่วนราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยง เบื้องต้นวันละ 14,000 ชิ้น เป็นเวลา 1 สัปดาห์

   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ จากส่วนกลาง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด /สัมผัสผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง โดยได้จัดสรรตามจำนวนประชากร และจัดสรรเพิ่มให้แก่จังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดสูง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อให้กำลังใจและหาแนวทางช่วยเหลือ

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด ที่ได้รับผลกระทบจากระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้กำลังใจและหาแนวทางช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตำบลนาดี ซึ่งมีสมาชิก 82 ราย พื้นที่ปลูก 369 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 350 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัมต่อไร่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

   วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำความสะอาด พื้นผิวที่มีการสัมผัสเป็นประจำ เช่น บริเวณกระจก ราวบันได ลิฟท์ ตลอดจนบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ด้วยการใช้แอลกอฮอล์ที่โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์สนับสนุนให้จังหวัด และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้นำไปสกัดเป็นแอลกอฮอล์ 70% แจกจ่ายให้ทุกส่วนราชการ นำไปเช็ดฆ่าเชื้อโรค

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...