A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลเดินทางกลับจากบังคลาเทศ

     (วันที่ 11 ก.ค. 2563 ) นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนายประกาย ถิ่นจำลอง ชาวอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เดินทางไปทำงานเป็นช่างสำรวจ ที่ประเทศบังคลาเทศ หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และ เข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานรถนำส่งและเดินทางกลับถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวตามขั้นตอนของการส่งกลับแรงงานไทยสู่ภูมิลำเนา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คนกาฬสินธุ์เดินทางกลับจากอินโดนีเซียและ UAE โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา เข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว
 
    นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ประกอบด้วย นายแดนภา ประวันตา อำเภอนามน เดินทางไปทำงานประเทศอินโดนีเซีย นายประเวศ บุษดี อำเภอเขาวง นางสาวเพ็ญพักตร์ อินทรประเสริฐ อำเภอนาคู และนางรัตนา สารบัญ อำเภอกุฉินารายณ์ ซึ่งทั้ง 3 คน เดินทางไปทำงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งหมดจึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางส่งกลับภูมิลำเนา พร้อมนำเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA) พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้ว หลังจากการปิดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา เป็นการเปิดให้เข้าชมแบบ New Normal โดยเฉพาะมาตรการสำคัญอย่าง Social Distancing เว้นระยะห่างแบบ 1 รอยตีนไดโนเสาร์
 
     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ทำให้พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องปิดทำการแต่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ก็ได้กลับมาพร้อมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยก่อนเปิดให้บริการ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมทดสอบระบบการเข้าชมของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA) โดยทางพิพิธภัณฑ์ฯจะให้บริการในรูปแบบ Virtual Museum หรือพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง พร้อมทั้งมีการติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ บอกว่า ที่นี่มีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวด ทุกคนต้องสวมหน้ากาก เปิดให้ชมแบบ New Normal อาจไม่ได้รับความสะดวก แต่ปลอดภัยจาก COVID-19 โดยเฉพาะมาตรการสำคัญอย่าง Social Distancing ที่นี่จะใช้การเว้นระยะห่างแบบ 1 รอยตีนไดโนเสาร์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คนกาฬสินธุ์เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย ไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว
 
    นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนางสาวพัชรี ไร่บุรณ์ ชาวอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเดินทางไปทำงานที่ประเทศอินเดีย หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว และ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมนำเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...