A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมพลังส่งกำลังใจ ความห่วงใย ให้กับศิลปิน ผู้ประสบภัย COVID-19 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และศิลปินร่วมร้องเพลงส่งต่อกำลังใจ สู้ภัย COVID-19

    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังส่งต่อกำลังใจ ส่งความห่วงใย "ศิลปิน" ผู้ประสบภัย COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งกำลังใจให้กับศิลปินจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียงทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ให้กำลังใจการทำงานของทีม อสม.บ้านมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการร่วมกันเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมชื่นชมการทำงานที่มีความเข้มแข็ง ร่วมกันทำงานทุกภาคส่วน
      (29 มิย 63) นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 กล่าวในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจการทำงานของทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบ้านมหาไชย ทีมสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ทีม อสม.ทำงานอย่างเข้มแข็ง ในการร่วมกันเคาะประตูบ้าน เฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อีกทั้งยังรู้จักการใช้สื่ออย่างหอกระจายข่าว ทำงานร่วมกันกับทีมปกครอง ท้องถิ่น ได้อย่างดี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลเดินทางกลับจากอุซเบกีสถาน

   (2 ก.ค. 2563 )นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัว นายพรชัย กิ่งบู ซึ่งเดินทางไปทำงานที่ประเทศอุซเบกีสถาน หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงเดินทางกลับถึงประเทศไทย ผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และเข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานรถนำส่งและเดินทางกลับถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวตามขั้นตอนของการส่งกลับแรงงานไทยสู่ภูมิลำเนา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และดูไบ หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 จึงเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว

    นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนายวันชัย กลั้นกลาง นางสาวจันทร์ฉาย เพียรคาด ชาวอำเภอสหัสขันธ์ นายเอกพล บุญปรก ชาวอำเภอหนองกุงศรี ซึ่งทั้ง 3 คน เดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ และนายอนุรักษ์ พิษสุวรรณ ชาวอำเภอสมเด็จ เดินทางไปทำงานที่ประเทศดูไบ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...