A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

คนกาฬสินธุ์ เดินทางกลับจากต่างประเทศ หลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว โดยมีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงาน และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา

      เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ จำนวน 5 คน ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้แก่ นายภานุวัฒน์ เขตอาดูล ชาวอำเภอกมลาไสย นายประสาน ภูวิเศษ ชาวอำเภอยางตลาด นางสาวสุกัญญา นาดี ชาวอำเภอท่าคันโท ทั้ง 3 คน เดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน นอกจากนี้ ยังมีนางสาวกนกอร จันทเนตร ชาวอำเภอสหัสขันธ์ ที่เดินทางไปศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และนายศรชัย ทองลอย ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เดินทางไปทำงานที่ประเทศบังคลาเทศ ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งหมดจึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และ เข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว โดยมี สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลกลับจากประเทศบาห์เรน หลังผ่านการกักกันตัว 14 วันแล้ว

   เมื่อเย็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนางสาวพนิดา ศรีบุญเพ็ง ชาวอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเดินทางไปทำงานที่ประเทศบาห์เรน หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และ เข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลเดินทางกลับจากสิงคโปร์

   (22 กรกฎาคม 2563)คนกาฬสินธุ์ เดินทางไปทำงานที่สิงคโปร์ หลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้ผ่านการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว เข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางส่งกลับภูมิลำเนา
 
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสนุน แจะหอม นิติกรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวบุคคลชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4 คน ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย นางสาวรัตนาภรณ์ ชำนาญกิจ ชาวอำเภอนาคู นายเฉลิมกรุง สุสาระโพธิ์ ชาวอำเภอกุฉินารายณ์ นายนัทธพงศ์ อายุวัฒน์ และ นางสาววาสนา ภูคงคา ชาวอำเภอยางตลาด หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งหมดจึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางส่งกลับภูมิลำเนา พร้อมนำเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...