A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2563

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์ จัดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ

    วันนี้ (23 ก.ย. 2563) ที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยนางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังจิตอาสาแสดงน้ำใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ต้องขัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ "ฉันชื่อมาดี อยู่ที่กาฬสินธุ์" เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ "ฉันชื่อมาดี อยู่ที่กาฬสินธุ์" ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสถิติ รวมถึงสร้างความคุ้นเคยและสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีเครือข่ายฯ เข้าร่วม อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 173 คน เข้าร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลเลิศรัฐ 2 ปีซ้อน โครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร่วมใจแก้จน ปี 2563

  วันนี้ (16 ก.ย 63) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 3 ผลงาน ผลงานในระดับดีเด่น จำนวน 51 ผลงาน และผลงานในระดับดี จำนวน 144 ผลงาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ต่อสื่อมวลชน "สานงานต่อ ก่องานใหม่” เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เริ่มคลี่คลาย เตรียมจัดกิจกรรม เดิน กิน ชม เที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งจังหวัด

   วันที่ 22 กันยายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ต่อสื่อมวลชนเพื่อ "สานงานต่อ ก่องานใหม่” ตามโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมรับฟัง พร้อมขยายผลการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และบริการของส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่บ้านกุดท่าลือ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

   เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการของหน่วยงานรัฐระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยเม็ก อำเภอสหัสขันธ์ นำนักเรียน ผู้สูงอายุ และประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมรับการบริการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 1
 
    วันที่ 15 กันยายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 1 เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 387 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล