A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาฬสินธุ์​และจังหวัดใกล้เคียง​ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ที่บริเวณหน้าบันไดสวรรค์ วัดพุทธาวาส เชิงเขาภูสิงห์ อำเภอ​สหัสขันธ์​

    วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ประจำปี 2563 พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว ประชาชน กว่า 2 หมื่นคน ประกอบพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งมีขบวนเทวดา ขบวนนางฟ้า พร้อมคณะสงฆ์ 300 รูป เดินลงจากบันไดสวรรค์ จากยอดเขาภูสิงห์ 654 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่นำข้าวสาร อาหารแห้ง ปัจจัยไทยทาน มารอใส่บาตร โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมบรรยายขยายผลในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกสมัยที่ผ่านมา

    วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายขยายผลในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีครู อาจารย์ และนักเรียนชั้น ม.3 ม.4 และชั้น ม.5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จำนวน 150 คนเข้ารับฟังบรรยายจากวิทยากรจิตอาสา 904 ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกสมัยที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ 16 คึกคักอย่างมาก โดยเฉพาะที่ตลาดโอทอป ชมชิมช๊อป รวมของดี 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และ 20 จังหวัดภาคอีสานมารวมไว้ที่เดียวกว่า 120 บูธ กวาดรายได้วันแรกกว่า 400,000 บาท

     บรรยากาศงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ 16 ที่ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ คึกคักอย่างมาก โดยเฉพาะที่บริเวณตลาดสินค้าโอทอป ชม ชิม ช็อป ซึ่งได้รวมเอาของดีจาก 18 อำเภอ ในจ.กาฬสินธุ์ และจาก 20 จังหวัดในภาคอีสาน ทั้งหมดกว่า 120 บูธ มาออกร้านและจำหน่าย โดยมีนักท่องเที่ยว ประชาชน เดินทางมาเดินเที่ยวชมตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ ทางสาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ รพ.สหัสขันธ์ ได้ระดม อสม.จัดเวรยามประจำจุดคัดกรองทางเข้าออกอย่างเข้มข้น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พบปะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอยางตลาด

    วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับมอบนโยบาย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อำเภอกมลาไสย และร่องคำ

    วันที่ 8 ต.ค. 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ พบปะ และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ หอประชุม โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จากนั้น ได้เดินไปสักการะ ศาลเจ้าเมือง ฟ้าแดดสงยาง และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองฟ้าแดด ส่วนช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมให้กำลังใจ สมาชิกกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนบ้านสองห้อง ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต เกษตรอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่อำเภอห้วยเม็ก พบปะส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยวางแนวทางการทำงาน 11 ประการ

    ที่หอประชุมอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมวางแนวทางการทำงาน 11 ประการ คือ 1.ความรู้คู่คุณธรรม 2.ปฏิบัติตามกฎหมาย 3.ใส่ใจความสะอาด 4.มีมารยาทแบบไทย 5.รักษาวินัยจราจร 6. ทรัพยากรต้องรักษา 7. รู้ค่าประชาธิปไตย 8. ครอบครัวปลอดภัย 9. ห่างไกลยาเสพติด 10.ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 11.เคียงคู่จิตอาสา เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก และคณะให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

อำเภอนามน จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้มสวรรค์ ประชันของดี เมืองนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา และมีการจัดทำซุ้มสวรรค์ประดับไม้ดอก ไม้ประดับ ตามเส้นทางถนนหน้าที่ว่าการอำเภอนามน ระยะทาง 285 เมตร จำนวน 21 ซุ้ม

    ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้มสวรรค์ ประชันของดี เมืองนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ซึ่งอำเภอนามน ร่วมกับ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอนามน จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ให้ประชาชน เยาวชนมีส่วนร่วม เป็นการสร้างความรักความสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล