A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ทีม Dancercise จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกวดชิงตัวแทนจังหวัด เพื่อแข่งขันระดับภาค ในกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021

   เด็ก และเยาวชน จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 16 ทีม ร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหายาเสพติด รณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน เพื่อสร้างกระแส "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสหัสขันธ์  เน้นพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวางแนวทางปฏิบัติ 11 ประการ

    เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับมอบนโยบาย 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ราษฎร ผู้ประสบอัคคีภัย ที่ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี

      เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนายสมจิตร กุลเทพ อายุ 48 ปี ราษฏรผู้ประประสบเหตุอัคคีภัย บ้านเรือนถูกไฟไหม้เสียหาย ที่บ้านเลขที่ 102 ม.4 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 21.30น. ที่ผ่านมา โดยมอบเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท พร้อมมอบยังชีพและเครื่องอุปโภค บริโภค และเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งในเบื้องต้นทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จะเร่งดำเนินการวางแผนสร้างที่อยู่อาศัยให้ใหม่ และทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ จะสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสริมสวยที่ชำรุดเสียหาย อันเป็นบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่อำเภอนามนและอำเภอดอนจาน มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เน้นแนวทางปฏิบัติ 11 ประการ

       วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอนามนและอำเภอดอนจาน มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ตามวิสัยทัศน์ “มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย การยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

   วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) โดยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และหลายโครงการเพื่อประโยชน์สุขต่อพสกนิกรชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล