Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดห้องทำงานให้เด็กๆ นั่งโต๊ะทำงานเป็นผู้ว่าฯ น้อย เนื่องในวันเด็ก ๒๕๕๘

     วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ นายภุชงค์  โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดห้องทำงานให้กับเด็กได้มีโอกาสนั่งโต๊ะทำงานประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ว่าฯ น้อยถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พบปะกับพร้อมแจกของขวัญวันเด็กซึ่งมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากเพื่อรอเข้าเยี่ยมชม สำหรับคำขวัญวันเด็กในปีนี้คือ "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"     อ่านต่อ

Image

พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ

          เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ที่ถนน ิรมย์ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถึงวงเวียนน้ำพุหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้าก่อนไปทำงาน…     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมคืนความสุขปีใหม่ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่สนามแดนกลาง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนความสุขปีใหม่ ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ร่วมกับเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคืนความสุขปีใหม่ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ และเพื่อสร้างความเข้าใจ และคืนความสุขให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ก่อให้เกิดความรักสามัคคีของคนทั้งชาติ ตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์     อ่านต่อ

Image

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มพระราชทาน แก่ประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดและ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอนามน จำนวน ๒๕๐ ผืน     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานปล่อยขบวนรถผ้าห่มกันหนาวออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทุกอำเภอ

         วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานมอบมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถผ้าห่มกันหนาวจำนวน จำนวน ๓,๓๐๐ ผืน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบ ัยหนาวในทุกอำเ อรวม ๑๘ อำเ อ เนื่องจากขณะนี้อุณห ูมิโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์ลดลงและมีอากาศหนาวเย็น ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเ อที่อยู่ใกล้เชิงเขา โดยนางจารุวรรณ โพธิกุฏสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ…     อ่านต่อ

ศปป.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก.

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ในตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนายทุนที่กว้านซื้อที่ดิน ส.ป.ก. จากเกษตรกร นำไปปลูกยางพารา และยูคาลิปตัส รวมเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่
    อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ ทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านด่านเม็ก

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเ อสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นาย ุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พลตรีนิตินัย ีมะโยธิน ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๓ ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกจุมพล จุมพล ักดี ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ ๖ หัวหน้าส่วนราชการ และนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเ อสามชัย ได้ร่วมกันปล่อยแถวชุดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติ ูพาน อำเ อสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนยุทธการอาชาพิทักษ์ไพร ซึ่งเป็นการสนธิกำลังจากทุก าคส่วน ประกอบด้วย กำลังทหารจาก กกล.รส.จ.กาฬสินธุ์,…     อ่านต่อ

Image

กกล.รส.จังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยถึงแนวทางการช่วยเหลือ

          กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่อำเภอสมเด็จเพื่อเร่งทำความเข้าใจถึงแนวทางการช่วยเหลือเงินประกอบอาชีพ ให้แก่แกนนำและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติจากหลายอำเภอ
              อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ บรรยายพิเศษเรื่องความปรองดองให้วิทยากรระดับจังหวัดนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

   วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานบรรยายพิเศษเรื่องการเทิดทูนธำรงสถาบันหลักของชาติให้แก่ข้า ราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ที่เป็นวิทยากรหลักของจังหวัดในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ให้การดำเนินงานเป็นไปตามโรดแมบของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.
    อ่านต่อ

จ.กาฬสินธุ์มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แก่ตัวแทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านได้น้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในอำเภอห้วยผึ้ง     อ่านต่อ

 

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ (26/06/2557)
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือสำหรับอนุกรรมาธิการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทย (๓๐ ธค ๕๗ )
ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒๔ ธค ๕๗)
เทปรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๓๐/๐๖/๒๕๕๗)
เอกสารชุดบรรยายวิทยากรกระบวนการการเวทีปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขอย่างยั่งยืน ระดับตำบล (๒๓/๐๖/๒๕๕๗)
แบบบันทึกการมอบหมายหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๙/๐๕/๒๕๕๗)
รายงาน ผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) (๐๗/๐๑/๒๕๕๗)
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนพัฒนาองค์การจังหวัดกาฬสินธุ์
SP๕ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
แบบประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดป้ายศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team ๑๕๖๗) (Zip file)
แบบฟอร์มรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร (ค.ต.ป.) ๑๒๑๐/๕๔๐ ลว ๙ มี.ค. ๕๕
สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๔
แบบรายงานผลการดำเนินงาน PMQA (รายตัวชี้วัด) (๑),(๒)
ข้อเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนบริหารความเสี่ยง Coso
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
ปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๗
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔ ปี
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การรายงานผลการประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ ๑๒ เดือน
(๑.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม FL
(๒.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม Self Celtify Fl
(๓.)แบบฟอร์ม ประเมินตนเองรอบ ๑๒.เดือน (๔.)สำเนารายงานผล
การการตรวจตัวชี้วัด

(๔.)สำเนารายงานผลการตรวจตัวชี้วัด PMQA ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๘
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๖๐

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. โทรศัพท์ Hotline : 1567
โทร 043 - 811620 ต่อ 41058

๓. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๔. ทางอินเตอร์เน็ต

๕. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

===================================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

===================================================

 

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญร่วมบริจาคโลหิต

 

กำหนดการรับบริจาคโลหิต

นางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กำหนด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน ผู้มีความประสงค์บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ร่วมบริจาคโลหิต ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

หอประชุมอำเภอเขาวง

หอประชุมโรงเรียนเมืองสมเด็จ อ.สมเด็จ

หอประชุมอำเภอคำม่วง

หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี

หอประชุมอำเภอร่องคำ

 

หน่วยโลหิตเสริม

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์อวยพรปีใหม่๒๕๕๘

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)


ตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วีดีทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบเตือนภัย ระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย


( ทำเนียบฯ ข้อมูล ณ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗)

Kalasin Province Information Center

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้ง ม.กาฬสินธุ์โดยการรวม ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์และ ม.ทร.อีสาน ว.กาฬสินธุ์
 

Live Clock

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้16
mod_vvisit_counterวานนี้390
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้406
mod_vvisit_counterเดือนนี้11144
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด616608

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพีที่คุณใช้คือ : 54.87.149.24

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์