Image

รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ พร้อมรับฟังปัญหา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการ ปัญหาที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดได้ดำเนินการไปแล้วและที่จะดำเนินการต่อไป เช่น โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โครงการนาแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมผลิต ัณฑ์ OTOP โครงการอาหารปลอด ัยมาตรฐานจังหวัดกาฬสินธุ์ (KS) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมสวัสดิการสังคมและศูนย์โฮมสุขเพื่อการดูแลผู้ที่มี าระพึ่งพิง ณ เทศบาลตำบลนาจารย์ อำเ อเมืองกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามฝายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเ อเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อแก้ปัญหาประชาชนในการใช้สัญจร แล้วจึงเดินทางลงพื้นที่อำเ อกมลาไสยเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิต ัณฑ์ยาสมุนไพร…     อ่านต่อ

Image

รองนายกรัฐมนตรีสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ในโอกาสที่เดินทางเพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๑๒ พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม สักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) และสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖) ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสลงพื้นที่การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๑๒ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธีและให้การต้อนรับ จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงนามแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำพุทธศาสนิกชนตักบาตรถนนสายบุญ

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถนนภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการตักบาตรถนนสายบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญทางจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดขึ้นทุกวันพุธที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญ รู้จักการให้ทาน โดยข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ได้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน ผู้ด้อยโอกาสใน ๓๖ ชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์สรุปผลการดำเนินงานของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐

        วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว จากผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้น สถิติการเกิดอุบัติเหตุในรอบ ๗ วัน ของการรณรงค์ (๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐) เกิดอุบัติเหตุจำนวน ๔๓ ครั้ง บาดเจ็บ ๕๑ ราย…     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยตามจุดตรวจ จุดบริการประชาชน สถานีขนส่งผู้โดยสาร พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเร่งครัด

วันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งสองท่าน หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ เดินทางตรวจความเรียบร้อยและความปลอดภัย ตามจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนที่เป็นเส้นทางหลักและมีปริมาณการจราจรหนาแน่น ได้แก่ อ.สมเด็จ อ.เมืองฯและ อ.ยางตลาด รวมทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารตามอำเภอต่างๆ เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีความพร้อม ในการนี้ ผู้ว่าฯได้เดินทางไปส่งพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และพี่น้องชาวไทยอีสาน ที่เดินทางออกจากจังหวัดกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ประชุมผ่าน Video Conference ติดตามการดำเนินงานทุกอำเภอในการประเมินสถานการณ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ในทุกวัน นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายมงคล อดทน นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัด พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประชุมผ่านระบบ GIN Conference กับนายอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ ในการประเมินสถานการณ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนผลการดำเนินงานของอำเภอ เพื่อปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานในแต่ละวัน จนทำให้ผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๐ นี้มีสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ๒ รายเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

วันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์และ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ ครอบครัว ณ บ้านดงสวาง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ เครื่องอุปโภค บริโภค ,หม้อหุงข้าว พร้อมเงินสงเคราะห์รวมจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ออกตรวจติดตามสถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานขับ พร้อมอวยพรประชาชนเดินทางสู่ที่หมายอย่างปลอดภัย

    วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐  บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายเธียรชัย อัจฉริยะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และตรวจสภาพร่างกายของพนักงานขับรถโดยสาร โดยการตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเป็นต้น และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ทั้งจุดบริการในเส้นทางหลัก จุดบริการในเส้นทางรอง ด่านชุมชนและหมู่บ้าน ด่านครอบครัว เพื่อเป็นบริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนผู้สัญจรไปมาในจังหวัดกาฬสินธุ์ และอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี motto ร่วมกันว่า " ชาวกาฬสินธุ์ ร่วมแรง ร่วมใจ ส่งพี่น้องไทยอีสานกลับไปทำงานโดยสวัสดิภาพ " ขอความร่วมมือให้ทุกด่าน/จุดบริการ ทุกแห่งยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ทุกท่านที่ผ่านเมืองน้ำดำ หลวงพ่อองค์ดำคุ้มครอง ปลอดภัยไร้กังวล
 
    อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.กาฬสินธุ์ และคณะฯ ได้เดินทางออกไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องปราม บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ในการสัญจรไปมาในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งในภาพรวมทั้งจังหวัด มีจุดตรวจหลัก ๓๑ จุด/จนท.ปฏิบัติงาน ๘๒๘ คน จุดตรวจรอง ๑๕๗ จุด/จนท.ปฏิบัติงาน ๒,๘๗๙ คน และด่านชุมชน ๘๘๔ ด่าน/จนท.ปฏิบัติงาน ๘,๕๒๒ คน     อ่านต่อ

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ปฏิทินประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จ.กาฬสินธุ์

ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒๙ ธค ๕๙)

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศข้อมูลราคากลางและคำนาณราคากลาง

ข่าวประกวดสอบราคา

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำรวจปริมาณงานผู้ว่าราชการจังหวัด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๗ เม.ย.๖๐)
บันทึกข้อตกลงตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (๒๘ มี.ค.๖๐) 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๐ ต.ค.๕๙)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๑๑ ต.ค. ๕๙)
เอกสารบรรยายโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑๓ ก.ค. ๒๕๕๙)
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน (๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙)
ภาพฝีพระหัตถ์ฯ (๑๖ พ ย ๕๘)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๙ พ ย ๕๘)
เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย (๑ เมย ๕๘)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๘
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๖๐

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. โทรศัพท์ Hotline : 1567 
โทร 043 - 811620 ต่อ 41058
        043-816-927

๓. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๔. ทางอินเตอร์เน็ต

๕. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================

 

ไม่มีรายการที่จะแสดง

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)

ติดตามผลการดำเนินการ
แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอ
โครงการมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตำบล

Line Id : 5mb-tambonตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย


( ทำเนียบฯ ข้อมูล ณ ๑ ก.ย. ๒๕๕๙)

Kalasin Province Information Center

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

การวัดความพึงพอใจ การเข้าถึงหรือเข้ามาใช้ ข้อมูลข่าวสารผ่าน www.kalasin.go.th
 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุข

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

วารสาร  ไทยคู่ฟ้า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้27
mod_vvisit_counterวานนี้169
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1170
mod_vvisit_counterเดือนนี้5970
mod_vvisit_counterปีนี้25277
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด852933

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์