Image

กาฬสินธุ์จัดพิธีวางพวงมาลารำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันปิยมหาราช

      วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. นาย ุชงค์  โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม สโมสร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดกาฬสินธุ์ วางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า…     อ่านต่อ

กาชาดกาฬสินธุ์ มอบเงินสดและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางจารุวรรณ โพธิกุฏสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ ๖ บ้านโนนศาลาทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนแหลมทอง อำเ อสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจนายทองไสย ผลสวิง พร้อมครอบครัวเนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังในช่วงคืนวันออกพรรษา โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท…     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์รับมอบนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

    วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ และชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวส่วนราชขการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเ อทุกอำเ อ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับฟังนโยบายจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเน้นให้ข้าราชการช่วยกันสร้างความเข้าใจกับประชาชน สร้างความสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์…     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดนำพุทธศาสนิกชนกาฬสินธุ์ตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันออกพรรษา

    วันนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นาย ุชงค์ โพธิกูฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไป…     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

      วันนี้ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.ที่ห้องประชุม ๔/๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ พ.อ.จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอสามชัย นายอำเภอคำม่วง ผู้แทนส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์       อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงหายพระอาการประชวร

เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตต าวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ศาลาการเปรียญวัดกลาง พระอารามหลวง อำเ อเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์…     อ่านต่อ

ศปป.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ ทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านด่านเม็ก

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเ อสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นาย ุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พลตรีนิตินัย ีมะโยธิน ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๓ ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกจุมพล จุมพล ักดี ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ ๖ หัวหน้าส่วนราชการ และนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเ อสามชัย ได้ร่วมกันปล่อยแถวชุดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติ ูพาน อำเ อสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนยุทธการอาชาพิทักษ์ไพร ซึ่งเป็นการสนธิกำลังจากทุก าคส่วน ประกอบด้วย กำลังทหารจาก กกล.รส.จ.กาฬสินธุ์,…     อ่านต่อ

Image

กกล.รส.จังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยถึงแนวทางการช่วยเหลือ

          กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่อำเภอสมเด็จเพื่อเร่งทำความเข้าใจถึงแนวทางการช่วยเหลือเงินประกอบอาชีพ ให้แก่แกนนำและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติจากหลายอำเภอ
              อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ บรรยายพิเศษเรื่องความปรองดองให้วิทยากรระดับจังหวัดนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

   วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานบรรยายพิเศษเรื่องการเทิดทูนธำรงสถาบันหลักของชาติให้แก่ข้า ราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ที่เป็นวิทยากรหลักของจังหวัดในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ให้การดำเนินงานเป็นไปตามโรดแมบของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.
    อ่านต่อ

จ.กาฬสินธุ์มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แก่ตัวแทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านได้น้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในอำเภอห้วยผึ้ง     อ่านต่อ

Image

กาฬสินธุ์จัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช.จังหวัดกาฬสินธุ์รอบ ๓ เดือน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานผลการทำงานของฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร ตำรวจ ให้สื่อมวลชนซึ่งประกอบด้วย อป.มช. วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และสื่อมวลชนท้องถิ่นรวมกว่า ๑๐๐ คน       อ่านต่อ

 

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ (26/06/2557)
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เทปรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๓๐/๐๖/๒๕๕๗)
เอกสารชุดบรรยายวิทยากรกระบวนการการเวทีปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขอย่างยั่งยืน ระดับตำบล (๒๓/๐๖/๒๕๕๗)
แบบบันทึกการมอบหมายหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๙/๐๕/๒๕๕๗)
รายงาน ผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) (๐๗/๐๑/๒๕๕๗)
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนพัฒนาองค์การจังหวัดกาฬสินธุ์
SP๕ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
แบบประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดป้ายศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team ๑๕๖๗) (Zip file)
แบบฟอร์มรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร (ค.ต.ป.) ๑๒๑๐/๕๔๐ ลว ๙ มี.ค. ๕๕
สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๔
แบบรายงานผลการดำเนินงาน PMQA (รายตัวชี้วัด) (๑),(๒)
ข้อเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนบริหารความเสี่ยง Coso
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
ปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๗
ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๘ ธค ๕๖)
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔ ปี
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การรายงานผลการประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ ๑๒ เดือน
(๑.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม FL
(๒.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม Self Celtify Fl
(๓.)แบบฟอร์ม ประเมินตนเองรอบ ๑๒.เดือน (๔.)สำเนารายงานผล
การการตรวจตัวชี้วัด

(๔.)สำเนารายงานผลการตรวจตัวชี้วัด PMQA ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๑ ,๔๑๑๒๙
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๑๖๖

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๖
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๖
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๓. ทางอินเตอร์เน็ต
 

๔. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

===================================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

===================================================

 

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญร่วมบริจาคโลหิต

 

กำหนดการรับบริจาคโลหิต

นางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กำหนด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน ผู้มีความประสงค์บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ร่วมบริจาคโลหิต ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

หอประชุมอำเภอนามน

หอประชุมอำเภอคำม่วง

หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี

 

หน่วยโลหิตเสริม

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ฃ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากาฬสินธุ์

ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขากาฬสินธุ์

 

 

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)


ตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วีดีทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบเตือนภัย ระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย


( ปรับปรุง ณ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗)

Kalasin Province Information Center

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้ง ม.กาฬสินธุ์โดยการรวม ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์และ ม.ทร.อีสาน ว.กาฬสินธุ์
 

Live Clock

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้292
mod_vvisit_counterวานนี้602
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2651
mod_vvisit_counterเดือนนี้14242
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด576885

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพีที่คุณใช้คือ : 54.227.171.163

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์