Image

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม

วันนี้ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมโครงส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กระทรวงพาณิชย์ และคณะเดินทางมาเพื่อตรวจราชการติดตามสถานการณ์ ัยแล้ง สถานการณ์น้ำและการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเ อ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำ ณ…     อ่านต่อ

Image

พุทธศาสนิกชนกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญสร้างสุข สมานฉันท์

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เมื่อเวลา ๐๖.๔๕ น.ที่ถนนสายบุญ ถนน ิรมย์ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถึงวงเวียนน้ำพุ อ.เมืองกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน นายศักดา  วัตตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการตักบาตรถนนสายบุญ สร้างความสุข สมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์…     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

        วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่หอประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เครือข่ายเกษตรกร อาสาสมัครฝนหลวง และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการฝนหลวงแก่ปวงชนชาวไทย และเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพที่ทรงมีพระราชดำรัสคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนปัจจุบัน     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์ประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน

วันนี้ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ สวนดอนธรรม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสุรพจน์ รัชชุศิริ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน นายอำเ อ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน าคเอกชน ผู้แทน าคประชาสังคม คณะกรรมการร่วม าครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ (กรอ.) ร่วมกันประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี…     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมรณรงค์เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข ร่วมทำความสะอาดเมืองไทยถวายในหลวง

 วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ตลาดทุ่งนาทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นาย ูชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสุรพจน์  รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชนชาวอำเ อเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมทำความสะอาดเมืองไทยถวายในหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง าครัฐและเอกชนจัดขึ้นที่ตลาดทุ่งนาทอง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างนิสัยให้กับชาวกาฬสินธุ์ร่วมกันรักษาความสะอาดของบ้านเมือง จัดการขยะมูลฝอย…     อ่านต่อ

Image

รมต.มหาดไทยเยี่ยมชมโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาฬสินธุ์

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ร่องคำ และ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ และคณะได้เยี่ยมชมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ประชาชน ชาวอำเภอร่องคำ และอำเภอกมลาไสยให้การต้อนรับ     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงต้นแบบประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่บริเวณแปลงต้นแบบประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่ที่ทำการชาวนา นายสิงห์ อาถนา บ้านดงเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลเหล่าอ้อย อำเ อร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นาย ุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมบูรณ์ ซารัมย์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกร ชาวตำบลเหล่าอ้อยและใกล้เคียงได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต ฟื้นฟูประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ และยังเป็นการสร้างความรัก…     อ่านต่อ

Image

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดศูนย์บริการลูกค้า PEA SHOP

     วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วน ูมิ าค นาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมกันเปิดศูนย์บริการลูกค้า PEA SHOP สาขากาฬสินธุ์ ที่อาคารตลาดโรงสีวิบูลย์ผลข้างห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์กาฬสินธุ์ เพื่อรองรับการให้บริการชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า การรับบริการยื่นคำร้องขอไฟฟ้าที่สะดวกรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ลูกค้า เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งศูนย์บริการลูกค้า PEA SHOP…     อ่านต่อ

Image

กาฬสินธุ์ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองฟ้าแดดสงยางเพื่อวางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด

   วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่อาคารศูนย์เรียนรู้เมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองฟ้าแดดสงยาง โดยมีสาระที่สำคัญ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเมืองฟ้าแดดสงยาง การติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองฟ้าแดดสงยาง การจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลรักษาเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง การจัดเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอาคารศูนย์เรียนรู้และการเตรียมจัดโครงการมหัศจรรย์ แสง สี เสียง จำลองตำนานเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง     อ่านต่อ

ศปป.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก.

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ในตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนายทุนที่กว้านซื้อที่ดิน ส.ป.ก. จากเกษตรกร นำไปปลูกยางพารา และยูคาลิปตัส รวมเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่
    อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ ทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านด่านเม็ก

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเ อสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นาย ุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พลตรีนิตินัย ีมะโยธิน ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๓ ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกจุมพล จุมพล ักดี ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ ๖ หัวหน้าส่วนราชการ และนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเ อสามชัย ได้ร่วมกันปล่อยแถวชุดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติ ูพาน อำเ อสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนยุทธการอาชาพิทักษ์ไพร ซึ่งเป็นการสนธิกำลังจากทุก าคส่วน ประกอบด้วย กำลังทหารจาก กกล.รส.จ.กาฬสินธุ์,…     อ่านต่อ

Image

กกล.รส.จังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยถึงแนวทางการช่วยเหลือ

          กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่อำเภอสมเด็จเพื่อเร่งทำความเข้าใจถึงแนวทางการช่วยเหลือเงินประกอบอาชีพ ให้แก่แกนนำและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติจากหลายอำเภอ
              อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ บรรยายพิเศษเรื่องความปรองดองให้วิทยากรระดับจังหวัดนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

   วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานบรรยายพิเศษเรื่องการเทิดทูนธำรงสถาบันหลักของชาติให้แก่ข้า ราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ที่เป็นวิทยากรหลักของจังหวัดในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ให้การดำเนินงานเป็นไปตามโรดแมบของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.
    อ่านต่อ

จ.กาฬสินธุ์มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แก่ตัวแทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านได้น้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในอำเภอห้วยผึ้ง     อ่านต่อ

 

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ (26/06/2557)
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เทปรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๓๐/๐๖/๒๕๕๗)
เอกสารชุดบรรยายวิทยากรกระบวนการการเวทีปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขอย่างยั่งยืน ระดับตำบล (๒๓/๐๖/๒๕๕๗)
แบบบันทึกการมอบหมายหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๙/๐๕/๒๕๕๗)
รายงาน ผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) (๐๗/๐๑/๒๕๕๗)
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนพัฒนาองค์การจังหวัดกาฬสินธุ์
SP๕ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
แบบประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดป้ายศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team ๑๕๖๗) (Zip file)
แบบฟอร์มรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร (ค.ต.ป.) ๑๒๑๐/๕๔๐ ลว ๙ มี.ค. ๕๕
สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๔
แบบรายงานผลการดำเนินงาน PMQA (รายตัวชี้วัด) (๑),(๒)
ข้อเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนบริหารความเสี่ยง Coso
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
ปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๗
ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๘ ธค ๕๖)
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔ ปี
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การรายงานผลการประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ ๑๒ เดือน
(๑.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม FL
(๒.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม Self Celtify Fl
(๓.)แบบฟอร์ม ประเมินตนเองรอบ ๑๒.เดือน (๔.)สำเนารายงานผล
การการตรวจตัวชี้วัด

(๔.)สำเนารายงานผลการตรวจตัวชี้วัด PMQA ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๑ ,๔๑๑๒๙
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๑๖๖

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๖
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๖
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๓. ทางอินเตอร์เน็ต
 

๔. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

===================================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

===================================================

 

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญร่วมบริจาคโลหิต

 

กำหนดการรับบริจาคโลหิต

นางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กำหนด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน ผู้มีความประสงค์บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ร่วมบริจาคโลหิต ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

หอประชุมอำเภอเขาวง

หอประชุมอำเภอร่องคำ

หอประชุมอำเภอสมเด็จ

หอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา อ.เมือง

หอประชุมอำเภอยางตลาด

หอประชุมอำเภอห้วยเม็ก

 

หน่วยโลหิตเสริม

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์

หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี

หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

 

 

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)


ตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วีดีทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบเตือนภัย ระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย


( ปรับปรุง ณ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗)

Kalasin Province Information Center

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้ง ม.กาฬสินธุ์โดยการรวม ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์และ ม.ทร.อีสาน ว.กาฬสินธุ์
 

Live Clock

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้62
mod_vvisit_counterวานนี้451
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้513
mod_vvisit_counterเดือนนี้10631
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด587733

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ไอพีที่คุณใช้คือ : 107.20.34.144

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์