Image

อธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชา อ.เมืองกาฬสินธุ์ นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ส ากาชาดไทยและคณะ ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครส ากาชาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์และได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครส ากาชาดไทย โดยมีนาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬิสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเ อทุกอำเ…     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อ.เมืองกาฬสินธุ์

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่จุดพักตามเส้นทาง Bike For Mom บริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อ.เมืองกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ผบ.กลล.จว.กส หัวหน้าผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ร่วมปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

        วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติและพิธีจุดเทียน ชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา โดยมีนาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ สมาคม ชมรม สโมสร นักเรียน นักศึกษา…     อ่านต่อ

ศปป.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์

Image

จ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมโครงการไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช.

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝึกอบรม โครงการไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช. เพื่อสร้างความสงบสุข ความรัก และสามัคคีให้เกิดขึ้นกับชุมชนกับหมู่บ้านเป้าหมาย     อ่านต่อ

Image

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ พลตรีวิชัย แชจอหอ รองแม่ทัพภาค ๒ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ , พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ , พันเอกสมบัติ จินดาศรี เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายศุภสิทธิ์ กอเจริญยศ รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ     อ่านต่อ

Image

กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ พบสื่อมวลชนขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมีผู้ร่วมรายการฝ่ายทางราชการ ได้แก่ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, พันเอกมานพ ไขขุนทด รอง ผอ.กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์, นางจารุวรรณ โพธิกุฏสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์, นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และฝ่ายสื่อมวลชน ประกอบด้วย นักจัดรายการวิทยุหลัก วิทยุชุมชน สื่อมวลชนท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี และอื่น ๆ รวม ๑๐๐ คน     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก.

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ในตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนายทุนที่กว้านซื้อที่ดิน ส.ป.ก. จากเกษตรกร นำไปปลูกยางพารา และยูคาลิปตัส รวมเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่
    อ่านต่อ

 

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (ปรับปรุง ๒๖ มิย ๒๕๕๘)
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบป้าย Cutout กิจกรรม Bike For Mom (๑๖ มิ ย ๕๘)
เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย (๑ เมย ๕๘) 
คู่มือสำหรับอนุกรรมาธิการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป
ประเทศไทย (๓๐ ธค ๕๗ )
ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒๔ ธค ๕๗)
เทปรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
(๓๐/๐๖/๒๕๕๗)
เอกสารชุดบรรยายวิทยากรกระบวนการการเวทีปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขอย่างยั่งยืน
ระดับตำบล
(๒๓/๐๖/๒๕๕๗)
แบบบันทึกการมอบหมายหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๙/๐๕/๒๕๕๗)
รายงาน ผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) (๐๗/๐๑/๒๕๕๗)
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนพัฒนาองค์การจังหวัดกาฬสินธุ์
SP๕ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
แบบประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดป้ายศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team ๑๕๖๗) (Zip file)
แบบฟอร์มรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร (ค.ต.ป.) ๑๒๑๐/๕๔๐ ลว ๙ มี.ค. ๕๕
สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๔
แบบรายงานผลการดำเนินงาน PMQA (รายตัวชี้วัด) (๑),(๒)
ข้อเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนบริหารความเสี่ยง Coso
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
ปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๗
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔ ปี
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การรายงานผลการประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ ๑๒ เดือน
(๑.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม FL
(๒.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม Self Celtify Fl
(๓.)แบบฟอร์ม ประเมินตนเองรอบ ๑๒.เดือน (๔.)สำเนารายงานผล
การการตรวจตัวชี้วัด

(๔.)สำเนารายงานผลการตรวจตัวชี้วัด PMQA ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๘
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๖๐

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. โทรศัพท์ Hotline : 1567
โทร 043 - 811620 ต่อ 41058

๓. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๔. ทางอินเตอร์เน็ต

๕. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================

 

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญร่วมบริจาคโลหิต

กำหนดการรับบริจาคโลหิต

นางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กำหนด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน ผู้มีความประสงค์บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ร่วมบริจาคโลหิต ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หอประชุมอำเภอเขาวง

หอประชุมอำเภอกมลาไสย

หอประชุมอำเภอคำม่วง

หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี

หอประชุมอำเภอร่องคำ

หน่วยโลหิตเสริม

วันที่ -

-

 

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)ตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วีดีทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบเตือนภัย ระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย


( ทำเนียบฯ ข้อมูล ณ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๘)

Kalasin Province Information Center

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

 

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

วารสาร  ไทยคู่ฟ้า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้ง ม.กาฬสินธุ์โดยการรวม ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์และ ม.ทร.อีสาน ว.กาฬสินธุ์
 

Live Clock

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12
mod_vvisit_counterเดือนนี้11308
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด696702

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพีที่คุณใช้คือ : 54.87.11.154

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์