Image

จ.กาฬสินธุ์สรุปการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ ๕ ของ ๗ วันอันตรายเสียชีวิตแล้ว ๔ รายเมาแล้วขับ ขับเร็ว

         เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทาถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฯโดยนายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รายงานสถิติอุบัติเหตุวันที่ ๕ ของการรณรงค์ ๗ วันอันตราย (๑๕ เมษายน ๒๕๕๗) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๗…

Image

ขนส่งกาฬสินธุ์ คุมเข้มคนขับรถโดยสารประจำทางเพื่อความปลอดภัย

          สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจวัดแอลกอฮอล์และปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสารประจำทางทุกคันที่ผ่านสถานีขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Image

ชาวกาฬสินธุ์และนักท่องเที่ยวร่วมสรงน้ำหลวงพ่อองค์ดำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองกาฬสินธุ์ในวันสงกรานต์

 นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และนักท่องเที่ยว สรงน้ำหลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองกาฬสินธุ์ อนุสาวรีย์พระชัยสุนทร ศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗

Image

ผวจ.กาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก

    วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ซึงจัดโดยอำเภอห้วยเม็กร่วมกับเทศบาลตำบลคำใหญ่ ในพิธีมีขบวนแห่รถบุปผาชาติจากทุกหมู่บ้าน ขบวนฟ้อนรำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอิสาน มีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูผ้สูงอายุที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และผู้สูงอายุที่อาวุโสสูงสุดในเขตเทศบาลตำบลคำใหญ่ การประกวดผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ประกวดเทพีสงกรานต์ และพิธีรดน้ำดำหัวอีกด้วย

Image

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ อ.ห้วยเม็ก

   วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจฯ หน้าสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันน้ำทิพย์กตัญญู ประจำปี ๒๕๕๗

    วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. ที่วัดกลางพระอารามหลวง นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงานวันน้ำทิพย์กตัญญูประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้กราบบูชาพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น นำข้าราชการ ประชาชน ผู้สูงอายุ ร่วมสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ จำนวน ๙๙…

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ที่บริเวณแยกปากทางเข้าเขื่อนลำปาว ต.โคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอด ัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นศนย์อำนวยการร่วมของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ , แขวงการทางกาฬสินธุ์ , สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลยางตลาด สถานีตำรวจ ูธรยางตลาด และเทศบาลตำบลโคกศรี เพื่อเป็นจุดบริการในการใช้รถ…

 

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) (๐๗/๐๑/๒๕๕๗)
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนพัฒนาองค์การจังหวัดกาฬสินธุ์
SP๕ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
แบบประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดป้ายศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team ๑๕๖๗) (Zip file)
แบบฟอร์มรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร (ค.ต.ป.) ๑๒๑๐/๕๔๐ ลว ๙ มี.ค. ๕๕
สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๔
แบบรายงานผลการดำเนินงาน PMQA (รายตัวชี้วัด) (๑),(๒)
ข้อเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนบริหารความเสี่ยง Coso
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
ปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๗
ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๘ ธค ๕๖)
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔ ปี
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การรายงานผลการประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ ๑๒ เดือน
(๑.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม FL
(๒.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม Self Celtify Fl
(๓.)แบบฟอร์ม ประเมินตนเองรอบ ๑๒.เดือน (๔.)สำเนารายงานผล
การการตรวจตัวชี้วัด

(๔.)สำเนารายงานผลการตรวจตัวชี้วัด PMQA ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๑ ,๔๑๑๒๙
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๑๖๖

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๖
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๖
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๓. ทางอินเตอร์เน็ต
ที่ www.kalasin.go.th

๔. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

===================================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

===================================================

 

กิจกรรมเหล่ากาชาดกาฬสินธุ์


กิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ 


เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเก็บสำรอง
เข้าธนาคารเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน


นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะ ถวายพระพร
เนื่องในโอกาสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เอื้อเฟื้อโดย:ปชส.กส.


นางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยคณะกรรมการกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมราษฎรที่พิการ ยากจนที่ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย


นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะ ถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี
เอื้อเฟื้อโดย:ปชส.กส.

เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์จัดอบรมอาสายุวกาชาด
ประจำปี ๒๕๕๖
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์


เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ออกเยี่ยมออก
เยี่ยมยามถามไถ่ผู้ยากไร้ตำบลโคกเครือ
อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 3 ครอบครัว
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

จ.กาฬสินธุ์มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ๘๖ พรรษา
แก่ผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ใน­หลวง
ที่มา : (สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์)
ออกอากาศข่าวช่อง NBT

นางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วยเหลือน้องบัวขาว ที่มีอาการทางร่างกายผิดปกติ
โดยมีหัวใจโผล่กลางท้อง
ที่มา : ข่าวช่อง ๗ สี

 

 
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญร่วมบริจาคโลหิต

 

กำหนดการรับบริจาคโลหิต

นางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กำหนด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน ผู้มีความประสงค์บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ร่วมบริจาคโลหิต ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขากาฬสินธุ์

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากาฬสินธุ์

หอประชุมอำเภอสมเด็จ

บริษัท กาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์ส์

หอประชุมอำเภอนามน

หอประชุมอำเภอคำม่วง

หอประชุมอำเภอเขาวง

หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดออกสื่อมวลชน


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญชวนร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗


จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ 


ประมวลภาพกิจกรรมราตรีแพรวาราชินีแห่งไหม ในงานวิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม ประจำปี ๒๕๕๗ 


นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. และขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์

-
นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานในการมอบเงินแก่องค์กรสวัสดิการสังคม ๘ แห่ง เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗


นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงประเภทท้องที่ ในงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ๒๕๕๗


นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คาดกาฬสินธุ์ปีนี้แล้งหนักสุด และขอให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำ


นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการออกตรวจหอพักเพื่อจัดระเบียบสังคม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการมั่วสุมในหอพักโดยมีเป้าหมายการตรวจ ๒๒๒ แห่ง


นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อถวายแด่พระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเรื่องศาสนานำทางสร้างพลังงานที่ยั่งยืน จัดโดย กฟผ.


นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเปิดงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ๒๕๕๗


นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับคณะติดตามโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปลือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์


ตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วีดีทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบเตือนภัย ระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย


( ปรับปรุง ณ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗)

Kalasin Province Information Center

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์


นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้ง ม.กาฬสินธุ์โดยการรวม ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์และ ม.ทร.อีสาน ว.กาฬสินธุ์
 

Live Clock

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้54
mod_vvisit_counterวานนี้208
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1716
mod_vvisit_counterเดือนนี้5061
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด490599

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพีที่คุณใช้คือ : 54.204.68.109

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์