ประกาศจากภาครัฐ

ข่าวประกาศจากภาครัฐ จากจังหวัดกาฬสินธุ์

ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ฮิต
แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุข 320
งานอบรมสัมมนา eGovernment Forum ๒๐๑๓ 3660
ประกาศกรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๕๔ 4082
การสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสรรหาครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี๒๕๕๕ 3076
ขอเชิญประกวดภาพจิตรกรรมและประกวดกลอนเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 3562
ตราสัญลักษณ์ในการจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพประจำปี ๒๕๕๔ 5984
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๕๔ 4639
ขอเชิญส่งเรื่องราวและเสนอชื่อข้าราชการต้นแบบ ในโครงการ "คนดีของแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ 4100
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ประจำกรมการปกครอง 3547
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4304
แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยการพัสดุ 4061
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2553 7961
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 12 จาก 12