ข่าวประกวดสอบราคา

ข่าวประกวดสอบราคา จากจังหวัดกาฬสินธุ์

ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ฮิต
สนง.ปปส.ภ.4 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดยานพาหนะ จำนวน 21 รายการ 107
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ 74
ร่าง ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 126
สนง.สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 (หลังใหม่) 132
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตามรายการ 83
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักชลประทานที่ 6 มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่า รถและเครื่องจักรงานดิน ชนิดต่างๆ เพื่อก่อสร้าง จำนวน 32 คัน รวม 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB.กส.(ช)06/2 115
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากาฬสินธุ์ 2 (ครั้งที่ 6) จังหวัดกาฬสินธุ์ 137
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการงานป้องกันพังทลายตลิ่งแม่น้ำชี ชั่วคราว วัดลำชีศรีวนาราม บ้านวังยาง หมู่ที่ 5 111
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ มีความประสงค์จะขายทดตลาดบ้านพักข้าราชการ 127
ทต.หนองแปน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาล จำนวน 3 โครงการ 120
ทต.หนองใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก 107
ทต.กุดหว้า มีความประสงค์จะสอบราคา จำนวน 2 โครงการ 118
ทต.กมลาไสย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 โครงการ 123
อบต.หมูม่น ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กสายบ้านบึง ถึงบ้านแก่งพฤาชัย 137
ทต.ลำห้วยหลัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 129
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 15 จาก 1350