กาฬสินธุ์แถลงข่าวจัดโครงการถนนสายบุญเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ PDF พิมพ์ อีเมล์

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่หอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการจัดงานในโครงการถนนสายบุญเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ครบ ๑๐๐ วัน

       นายสุวิทย์ สุบงกฎ กล่าวว่า "โครงการถนนสายบุญเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองแห่งความสุข (Kalasin Happiness Model) โครงการถนนสายบุญ เป็นหนึ่งในกิจจกรรมที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดด้านคนดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรื้อฟื้นกิจกรรมการทำบุญตักบาตรร่วมกันของพุทธศาสนิกชน อันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความรุ่งเรืองและมั่นคงสืบไป สำหรับโครงการถนนสายบุญ เพื่อถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปรินายก ในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ครบ ๑๐๐ วัน นี้ กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ถนนสายข้างอำเภอยางตลาด โดยเป็นความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนในเขตอำเภอยางตลาด มีการบิณฑบาตของพระสงฆ์จำนวน ๒๐๐ รูป เส้นทางในการบิณฑบาตระยะทางกว่า ๒ กิโลเมตร ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ให้พี่น้องประประชาชนและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับทราบและร่วมกันในพิธีทำบุญมหากุศลในครั้งนี้ อันจะนำจังหวัดกาฬสินธุ์ไปสู่โมเดลของการเป็นเมืองแห่งความรัก ความเอื้ออาทรและเป็นเมืองแห่งความสุข (Kalasin Happiness Model) ต่อไป"

 

ภาพ กฤตภาพ
ข่าว ดิลก ธารสมบัติ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >