Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ลงนามบันทึกข้อตกลง หมู่บ้านรักษาศีล ๕

     เมื่่อบ่ายวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม ๓/๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเดชพระคุณ พระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย  นาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี พระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษาทุกสังกัด ตัวแทน…     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำข้าราชการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นาย ุชงค์ โพธิกุสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร าคเอกชน และข้าราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง พร้อมกันทั่วประเทศ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความ…     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดงานมหกรรมแพรวากาฬสินธุ์ ที่ศูนย์การค้าเจเจมอลล์

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร นาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดงาน มหกรรมแพรวากาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลิต ัณฑ์ของดีกาฬสินธุ์ถิ่นท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน แหล่งอาหารปลอด ัยผ้าไหมแพวาสู่สากล ซึ่งในการเปิดงานครั้งนี้ได้นำสินค้าผลิต ัณฑ์ OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์ และสินค้าเกษตรปลอด ัยซึ่งได้รับมาตรฐาน KS Kalasin Food Safety ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อาหารปลอด ัยความ ูมิใจของชาวกาฬสินธุ์ไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนทั้งประเทศ…     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

     วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นาย ุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.อ ิชิต เทียนเพิ่มพูล ผู้บังคับการตำรวจ ูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบ ัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล เพื่อเป็นจุดรับบริจาคเงินสด สิ่งของจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวเนปาลที่กำลัง ัยครั้งใหญ่แผ่นดินไหว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย ประชาชนผู้ทีประสงค์จะบริจาคติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ๐๔๓-๘๑๖๙๒๗, ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐…     อ่านต่อ

ศปป.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์

Image

จ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมโครงการไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช.

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝึกอบรม โครงการไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช. เพื่อสร้างความสงบสุข ความรัก และสามัคคีให้เกิดขึ้นกับชุมชนกับหมู่บ้านเป้าหมาย     อ่านต่อ

Image

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ พลตรีวิชัย แชจอหอ รองแม่ทัพภาค ๒ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ , พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ , พันเอกสมบัติ จินดาศรี เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายศุภสิทธิ์ กอเจริญยศ รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ     อ่านต่อ

Image

กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ พบสื่อมวลชนขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมีผู้ร่วมรายการฝ่ายทางราชการ ได้แก่ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, พันเอกมานพ ไขขุนทด รอง ผอ.กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์, นางจารุวรรณ โพธิกุฏสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์, นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และฝ่ายสื่อมวลชน ประกอบด้วย นักจัดรายการวิทยุหลัก วิทยุชุมชน สื่อมวลชนท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี และอื่น ๆ รวม ๑๐๐ คน     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก.

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ในตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนายทุนที่กว้านซื้อที่ดิน ส.ป.ก. จากเกษตรกร นำไปปลูกยางพารา และยูคาลิปตัส รวมเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่
    อ่านต่อ

 

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (๒๖ มิย ๒๕๕๘)
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบป้าย Cutout กิจกรรม Bike For Mom (๑๖ มิ ย ๕๘)
เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย (๑ เมย ๕๘) 
คู่มือสำหรับอนุกรรมาธิการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป
ประเทศไทย (๓๐ ธค ๕๗ )
ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒๔ ธค ๕๗)
เทปรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
(๓๐/๐๖/๒๕๕๗)
เอกสารชุดบรรยายวิทยากรกระบวนการการเวทีปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขอย่างยั่งยืน
ระดับตำบล
(๒๓/๐๖/๒๕๕๗)
แบบบันทึกการมอบหมายหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๙/๐๕/๒๕๕๗)
รายงาน ผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) (๐๗/๐๑/๒๕๕๗)
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนพัฒนาองค์การจังหวัดกาฬสินธุ์
SP๕ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
แบบประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดป้ายศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team ๑๕๖๗) (Zip file)
แบบฟอร์มรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร (ค.ต.ป.) ๑๒๑๐/๕๔๐ ลว ๙ มี.ค. ๕๕
สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๔
แบบรายงานผลการดำเนินงาน PMQA (รายตัวชี้วัด) (๑),(๒)
ข้อเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนบริหารความเสี่ยง Coso
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
ปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๗
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔ ปี
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การรายงานผลการประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ ๑๒ เดือน
(๑.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม FL
(๒.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม Self Celtify Fl
(๓.)แบบฟอร์ม ประเมินตนเองรอบ ๑๒.เดือน (๔.)สำเนารายงานผล
การการตรวจตัวชี้วัด

(๔.)สำเนารายงานผลการตรวจตัวชี้วัด PMQA ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๘
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๖๐

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. โทรศัพท์ Hotline : 1567
โทร 043 - 811620 ต่อ 41058

๓. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๔. ทางอินเตอร์เน็ต

๕. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================

 

ดาวน์โหลดแบบปกสมุดลงนามถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)
ตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วีดีทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบเตือนภัย ระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย


( ทำเนียบฯ ข้อมูล ณ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๘)

Kalasin Province Information Center

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

 

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

วารสาร  ไทยคู่ฟ้า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้ง ม.กาฬสินธุ์โดยการรวม ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์และ ม.ทร.อีสาน ว.กาฬสินธุ์
 

Live Clock

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้75
mod_vvisit_counterวานนี้337
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้412
mod_vvisit_counterเดือนนี้1716
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด678422

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ไอพีที่คุณใช้คือ : 54.80.39.186

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์