Image

เริ่มแล้ว งานเทศกาลกินกุ้ง-ปลากาฬสินธุ์ ที่แหลมโนนวิเศษ เขื่อนลำปาว อ.สหัสขันธ์

วันนี้ (๑๑ เมษายน ๒๕๕๘) เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ที่แหลมโนนวิเศษ เขื่อนลำปาว อ.สหัสขันธ์ นาย ุชงค์ โพธิกุสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาล กินกุ้ง ปลากาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งเพิ่มมูลค่ากุ้งก้ามกราม ปลา ให้แก่เกษตรกรชาวกาฬสินธุ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่ามกลางทัศนีย าพพระอาทิตย์ตกที่งดงามริมเขื่อนลำปาวและสะพานเทพสุดาอันเป็นที่ าค ูมิใจของชาวกาฬสินธุ์ งานในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑…     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำพุทธศาสนิกชนแห่ผ้าอังสะขึ้นเขาภูสิงห์ เพื่อห่มผ้าพระพรหมภูมิปาโล

   วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่บันไดทางขึ้นเชิงเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสหัสขันธ์และใกล้เคียง แห่ขบวนผ้าอังสะจากบันไดทางขึ้นเขาจนถึงลานหน้าองค์พระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโล เพื่อทำพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะ สรงน้ำองค์พระพระพรหมภูมิปาโล และสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองเพื่อเป็นสิริมงคล ในเทศกาลสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีและยังเป็นการธำนุบำรุงพุทธศาสนา     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ที่ อ.สหัสขันธ์

   วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระประชาชนบาลเจ้าเมืองสหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีสักการะอนุสาวรีย์พระประชาชนบาลเจ้าเมืองสหัสขันธ์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองสหัสขันธ์องค์แรกและพิธีรดนำ้ขอพรผู้สูงอายุ พร้อมมอบของชำร่วยให้กับผู้สูงอายุ โดยมีนายอำเภอสหัสขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี  มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน       อ่านต่อ

Image

กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๘ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน คณะกรรมการ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจาก นาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางจารุวรรณ โพธิกุุฎสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี…     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่บริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อ.เมืองกาฬสินธุ์ นาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเ อเมืองกาฬสินธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจ ูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๑…     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่บริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อ.เมืองกาฬสินธุ์ นาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเ อเมืองกาฬสินธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจ ูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัม ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ…     อ่านต่อ

ศปป.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์

Image

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ พลตรีวิชัย แชจอหอ รองแม่ทัพภาค ๒ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ , พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ , พันเอกสมบัติ จินดาศรี เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายศุภสิทธิ์ กอเจริญยศ รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ     อ่านต่อ

Image

กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ พบสื่อมวลชนขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมีผู้ร่วมรายการฝ่ายทางราชการ ได้แก่ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, พันเอกมานพ ไขขุนทด รอง ผอ.กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์, นางจารุวรรณ โพธิกุฏสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์, นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และฝ่ายสื่อมวลชน ประกอบด้วย นักจัดรายการวิทยุหลัก วิทยุชุมชน สื่อมวลชนท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี และอื่น ๆ รวม ๑๐๐ คน     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก.

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ในตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนายทุนที่กว้านซื้อที่ดิน ส.ป.ก. จากเกษตรกร นำไปปลูกยางพารา และยูคาลิปตัส รวมเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่
    อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ ทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านด่านเม็ก

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเ อสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นาย ุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พลตรีนิตินัย ีมะโยธิน ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๓ ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกจุมพล จุมพล ักดี ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ ๖ หัวหน้าส่วนราชการ และนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเ อสามชัย ได้ร่วมกันปล่อยแถวชุดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติ ูพาน อำเ อสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนยุทธการอาชาพิทักษ์ไพร ซึ่งเป็นการสนธิกำลังจากทุก าคส่วน ประกอบด้วย กำลังทหารจาก กกล.รส.จ.กาฬสินธุ์,…     อ่านต่อ

 

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย (๑ เมย ๕๘)
คู่มือสำหรับอนุกรรมาธิการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป
ประเทศไทย  (๓๐ ธค ๕๗ )
ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  (๒๔ ธค ๕๗)
เทปรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
(๓๐/๐๖/๒๕๕๗)
เอกสารชุดบรรยายวิทยากรกระบวนการการเวทีปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขอย่างยั่งยืน
ระดับตำบล
(๒๓/๐๖/๒๕๕๗)
แบบบันทึกการมอบหมายหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๙/๐๕/๒๕๕๗)
รายงาน ผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) (๐๗/๐๑/๒๕๕๗)
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนพัฒนาองค์การจังหวัดกาฬสินธุ์
SP๕ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
แบบประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดป้ายศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team ๑๕๖๗) (Zip file)
แบบฟอร์มรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร (ค.ต.ป.) ๑๒๑๐/๕๔๐ ลว ๙ มี.ค. ๕๕
สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๔
แบบรายงานผลการดำเนินงาน PMQA (รายตัวชี้วัด) (๑),(๒)
ข้อเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนบริหารความเสี่ยง Coso
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
ปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๗
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔ ปี
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การรายงานผลการประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ ๑๒ เดือน
(๑.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม FL
(๒.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม Self Celtify Fl
(๓.)แบบฟอร์ม ประเมินตนเองรอบ ๑๒.เดือน (๔.)สำเนารายงานผล
การการตรวจตัวชี้วัด

(๔.)สำเนารายงานผลการตรวจตัวชี้วัด PMQA ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๘
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๖๐

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. โทรศัพท์ Hotline : 1567
โทร 043 - 811620 ต่อ 41058

๓. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๔. ทางอินเตอร์เน็ต

๕. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================

 

ดาวน์โหลดแบบปกสมุดลงนามถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)


ตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วีดีทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบเตือนภัย ระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย


( ทำเนียบฯ ข้อมูล ณ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๘)

Kalasin Province Information Center

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

 

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

วารสาร  ไทยคู่ฟ้า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้ง ม.กาฬสินธุ์โดยการรวม ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์และ ม.ทร.อีสาน ว.กาฬสินธุ์
 

Live Clock

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้351
mod_vvisit_counterวานนี้418
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2461
mod_vvisit_counterเดือนนี้9770
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด655455

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ไอพีที่คุณใช้คือ : 54.144.246.252

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์