Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ

วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทย รวบรวมส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปถวาย ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ

    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันปลูกต้นไม้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูก ต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง ซึ่งอยู่ท้องที่อำเภอยางตลาด เป็นป่าไม้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิด "ยุทธการบัวบาน” เพื่อทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองคืนให้กับทางราชการจำนวน 2,000 ไร่ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดกิจกรรม ปลูกป่าไปแล้ว 1 ครั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เนื้อที่ 1,300 ไร่ ปลูกกล้าไม้จำนวน 130,000 ต้น และในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมปลูกป่าครั้งที่ 2 เนื้อที่ 700 ไร่ ปลูกกล้าไม้นานาชนิดจำนวน 70,000 ต้น เพื่อให้ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนงแห่งนี้กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อีก ครั้งเหมือนในอดีต และในโอกาสเดียวกันนี้นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดฝายมีชีวิตต้นแบบเสริมสร้างการ มีส่วนร่วมภาครัฐ กับภาคประชาชน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเปลี่ยนภาระเป็นพลัง 90 ฝายถวายในหลวงรัชการที่ 9 ที่ลำรางป่าดงระแนง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้เกิดความชุ่มชื้นแก่ผืนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนงต่อ ไป     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์ ทำความสะอาดหลังน้ำลด ( Big Cleaning Day )

   วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุวิทย์ คำดี ผุ้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายอำเภอยางตลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนสมบูรณ์จำนวนมาก ได้ร่วมกันทำความสะอาดหลังน้ำลด ( Big Cleaning Day ) ด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูงและกวาดทำความสะอาด บนถนนสายหลักของบ้านดอนย่านาง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มจากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนย่านาง สิ้นสุดที่โรงเรียนดอนย่านางศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมให้มีความสะอาด เป็นระเบียบน่าอยู่อาศัย และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาดด้วย
    อ่านต่อ

Image

ผวจ.กส. นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจพื้นที่สะพานและถนนที่เสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ อ.นามน

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอนามน ผู้กำกับสภ.นามน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางที่ชำรุดเสียหาย บริเวณคอสะพาน บ้านยอดแกง ตำบลยอดแกง อ.นามน ชำรุดเสียหาย 2 จุด บริเวณคอสะพานบ้านท่างาม ตำบลสงเปลือย และคอสะพาน บ้านสงเปลือย ตำบลสงเปลือย อ.นามน นอกจากนี้ยังมีถนนสัญจร บ้านโนนหนองเบ็ญ ตำบลหนองบัว ไปยังบ้านหนองขอนแก่น ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง ซึ่งได้รับความเสียหาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน สำหรับจุดคอสะพานที่เสียหายให้เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 และได้เดินทางไปตรวจการซ่อมสะพาน ถนนหนองผ้าอ้อม-ยอดแกงหมายเลข 2336 ที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมแซม โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการซ่อมแซมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 วันนี้(17 กย 60) สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถสัญจรไปมาได้ในเวลา 17.00 น.     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ลงตรวจพื้นที่สะพานที่ชำรุดเสียหาย ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง พร้อมประสานหน่วยทหาร ช.พัน6 สร้างสะพานแบริ่งชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดของประชาชน

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอห้วยผึ้ง ตรวจสอบพื้นที่ถนนเส้น ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง สัญจรไปยัง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน น้ำในลำห้วยสะทดมีปริมาณน้ำมาก ทำให้พัดบริเวณคอสะพานขาด ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จึงได้ประสานให้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานขอกำลังสนับสนุน ช.พัน.6 จ.ร้อยเอ็ดมาดำเนินการสร้างสะพานเหล็กแบริ่งชั่วคราวให้สามารถสัญจรได้ และจะดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันนี้(16 กันยายน 2560)เวลา 16.00 น.     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่อำเภอห้วยเม็ก

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกไปให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลห้วยเม็ก ให้การต้อนรับ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และกล่าวแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์     อ่านต่อ

Image

รวมพลังนักศึกษาจิตอาสาปั้นก้อนจุลินทรีย์ หรือ อีเอ็มบอล ฟื้นฟูแม่น้ำลำธารพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม

วันที่ 13 กันยายน 2560 ที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาปั้นก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ หรือ อีเอ็ม บอล เพื่อเตรียมจัดงาน คิกออฟ โยน อีเอ็มบอล ลงสู่ลำน้ำปาว ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลำน้ำปาวตามโครงการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวทางประชารัฐรวมทั้งเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน     อ่านต่อ

Image

พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 07.15 น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธรรมปรมัตถ์ ภูสีน้อยปริตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ณัฐพล มิ่งพันธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เนื่องในวันคล้ายวันวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ณ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์     อ่านต่อ

Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเตรียมความพร้อมกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดวังคำ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง

   วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดวังคำ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจากการดำเนินโครงการบูรณะวัดวังคำ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จะดำเนินการก่อสร้างอุโบสถและปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จหลังวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ สำหรับในการประชุมครั้งนี้มี พระครูสังวรสมาธิวัตร (จรัญ ขนุติปาโล) เจ้าอาวาสวัดวังคำ  นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.ประวัติ จารุตัน เสธ กกล.รส.กส.  พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.กอ.รมน.กส.(ท)  นายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายอำเภอ ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม      อ่านต่อ

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ปฏิทินประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จ.กาฬสินธุ์วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศข้อมูลราคากลางและคำนาณราคากลาง

ข่าวประกวดสอบราคา

ดาวน์โหลดเอกสาร

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๓ ก.ค. ๖๐)
เอกสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตจร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนยุทะศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
สำรวจปริมาณงานผู้ว่าราชการจังหวัด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๗ เม.ย.๖๐)
บันทึกข้อตกลงตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (๒๘ มี.ค.๖๐)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๐ ต.ค.๕๙)
เอกสารบรรยายโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑๓ ก.ค. ๒๕๕๙)
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน (๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙)
ภาพฝีพระหัตถ์ฯ (๑๖ พ ย ๕๘)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๙ พ ย ๕๘)
เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย (๑ เมย ๕๘)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๘
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๖๐

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. โทรศัพท์ Hotline : 1567 
โทร 043 - 811620 ต่อ 41058
        043-816-927

๓. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๔. ทางอินเตอร์เน็ต

๕. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================

 

ดาวน์โหลดแบบปกสมุดลงนามถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์


อ่านทั้งหมด

ข่าวจากจังหวัด


อ่านทั้งหมด

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย


( ทำเนียบฯ ข้อมูล ณ ๑ ก.ย. ๒๕๕๙)

Kalasin Province Information Center

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

การวัดความพึงพอใจ การเข้าถึงหรือเข้ามาใช้ ข้อมูลข่าวสารผ่าน www.kalasin.go.th
 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

กฎหมาย/ระเบียบ

  - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง (๕ ก.ย. ๒๕๖๐)
  - การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม) (๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐)
  - การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๓ ก.ค. ๒๕๖๐)
  - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐)
  - กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓ พ.ย. ๒๕๕๙)
  - แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๐ ต.ค.๕๙)
  - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (๓ พ.ค. ๒๕๕๙)
  - พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
  - แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (สคบ.)
  - แนวทางการพิจารณาและวินิจฉัยคำร้อง
  - กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ พบประชาชน

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21
mod_vvisit_counterวานนี้397
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1658
mod_vvisit_counterเดือนนี้6994
mod_vvisit_counterปีนี้54143
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด881800

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์