Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พบปะหารือข้อราชการกับส่วนราชการในจังหวัดในกิจกรรมกาแฟยามเช้าฯ

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุธาสินี-ศีลคุณากร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.หญิง สิริพร วิทยานุกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” เพื่อร่วมหารือข้อราชการ  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และแนวทางการนำนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯผ่านระบบ VCS

   วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ๓/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเ อ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก าคส่วน ร่วมรับฟังนโยบายจากนายอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ถึงการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา…     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีย้ายศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ศาลพระภูมิเจ้าที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสุรพจน์ รัชชุศิริ นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมกันประกอบพิธีย้ายศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์     อ่านต่อ

Image

กาฬสินธุ์จัดพิธีวางพวงมาลารำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันปิยมหาราช

   วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม สโมสร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดกาฬสินธุ์ วางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ…     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์ สนธิกำลังรวบขบวนการแปรรูปไม้พะยูงผู้ต้องหา ๒ คน ไม้พะยูงปริมาตร ๐.๕๒ ลบ.ม.

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจ ูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, พล.ต.ต.อ ิชิต เทียนเพิ่มพูล ผู้บังคับการตำรวจ ูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมขบวนการมอดไม้พะยูง ร่วมกันแปรรูปไม้พะยูง โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ ๒ ราย พร้อมของกลางไม้พะยูงท่อน แปรรูป เลื่อยโซ่ยนต์ไฟฟ้า หลายรายการ นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเวร…     อ่านต่อ

ศปป.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์

Image

กกล.รส.กาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติ

         วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่บริเวณกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ ๑ กาฬสินธุ์ พันเอกสมบัติ จินดาศรี เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกาฬสินธุ์ เป็นประธานการตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์ จากอิทธิพลของพายุ มูจีแก ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที รวดเร็ว โดยมีกำลังพลจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกาฬสินธุ์, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์, เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เข้าร่วม
         
    อ่านต่อ

Image

กาฬสินธุ์ซ้อมและทดสอบแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุรุนแรงในกรณีการวางระเบิด

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการซ้อมทดสอบแผนปฏิบัติเมื่อมีเหตุลอบวางระเบิด โดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.อ.สมบัติ จินดาศรี เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิ เข้าร่วมการซักซ้อมในครั้งนี้กว่า ๒๐๐ คน     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมโครงการไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช.

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝึกอบรม โครงการไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช. เพื่อสร้างความสงบสุข ความรัก และสามัคคีให้เกิดขึ้นกับชุมชนกับหมู่บ้านเป้าหมาย     อ่านต่อ

Image

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ พลตรีวิชัย แชจอหอ รองแม่ทัพภาค ๒ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ , พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ , พันเอกสมบัติ จินดาศรี เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายศุภสิทธิ์ กอเจริญยศ รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ     อ่านต่อ

 

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (ปรับปรุง ๒๖ มิย ๒๕๕๘)
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพฝีพระหัตถ์ฯ (๑๖ พ ย ๕๘)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๙ พ ย ๕๘)
แบบฟอร์มลงทะเบียนกิจกรรม Bike For Dad (๔ พ ย ๕๘)
เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย (๑ เมย ๕๘)
คู่มือสำหรับอนุกรรมาธิการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป
ประเทศไทย (๓๐ ธค ๕๗ )
ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒๔ ธค ๕๗)
เทปรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
(๓๐/๐๖/๒๕๕๗)
เอกสารชุดบรรยายวิทยากรกระบวนการการเวทีปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขอย่างยั่งยืน
ระดับตำบล
(๒๓/๐๖/๒๕๕๗)
แบบบันทึกการมอบหมายหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๙/๐๕/๒๕๕๗)
รายงาน ผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) (๐๗/๐๑/๒๕๕๗)
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนพัฒนาองค์การจังหวัดกาฬสินธุ์
SP๕ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
แบบประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดป้ายศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team ๑๕๖๗) (Zip file)
แบบฟอร์มรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร (ค.ต.ป.) ๑๒๑๐/๕๔๐ ลว ๙ มี.ค. ๕๕
สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๔
แบบรายงานผลการดำเนินงาน PMQA (รายตัวชี้วัด) (๑),(๒)
ข้อเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนบริหารความเสี่ยง Coso
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
ปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๗
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔ ปี
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การรายงานผลการประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ ๑๒ เดือน
(๑.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม FL
(๒.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม Self Celtify Fl
(๓.)แบบฟอร์ม ประเมินตนเองรอบ ๑๒.เดือน (๔.)สำเนารายงานผล
การการตรวจตัวชี้วัด

(๔.)สำเนารายงานผลการตรวจตัวชี้วัด PMQA ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๘
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๖๐

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. โทรศัพท์ Hotline : 1567
โทร 043 - 811620 ต่อ 41058

๓. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น ๑
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๔. ทางอินเตอร์เน็ต

๕. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

=====================================

 

ดาวน์โหลดแบบปกสมุดลงนามถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)ตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบเตือนภัย ระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย


( ทำเนียบฯ ข้อมูล ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘)

Kalasin Province Information Center

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

 

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

วารสาร  ไทยคู่ฟ้า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายวินัย วิทยานุกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้ง ม.กาฬสินธุ์โดยการรวม ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์และ ม.ทร.อีสาน ว.กาฬสินธุ์
 

Live Clock

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้89
mod_vvisit_counterวานนี้298
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้708
mod_vvisit_counterเดือนนี้6348
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด723233

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพีที่คุณใช้คือ : 54.167.64.100

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์