Image

เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์เยี่ยมผู้ยากไร้ในเขตอำเภอเมือง จำนวน ๓ ครอบครัว

   วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางมนต์ ัสสร ณ กาฬสินธุ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะได้ออกเยี่ยมราษฎรที่มีฐานะยากจน ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ อำเ อเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการเยี่ยมยามถามไถ่จากใจกาชาด ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโ ค บริโ ค ผ้าห่ม และเงินสดครอบครัวละ ๑,๐๐๐.-…     อ่านต่อ

Image

กาฬสินธุ์ออกหน่วยบริการประชาชนครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ที่ ร.ร.บ้านเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ต.เชียงเครือ อ.เมือง

     วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยบริการของส่วนราชการต่างๆและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ บ้านแซงอุดม ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โดยได้รับความสนใจจากชาวตำบลเชียงเครือ และตำบลใกล้เคียงในพื้นที่เข้ารับบริการต่างๆ จากภาครัฐเป็นจำนวนมาก     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์ อบรมหลักสูตร แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการมีส่วนร่วม

      วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น  เพื่อพัฒนาศักย าพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายและ าคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน ขยะติดเชื้อในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิ าพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบในอนาคต โดยมีตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาล ๗๙ แห่ง  …     อ่านต่อ

Image

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์รับมอบชุดศึกษาระบบโครงสร้างรถยนต์จากภาคเอกชน

     วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับมอบชุดศึกษาระบบโครงสร้างรถยนต์ และสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด จากนางนวลปราง อยู่เพชร รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และตัวแทนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เพื่อส่งมอบให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงาน มี ารกิจหลักในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างอุตสาหกรรมต่างๆให้แก่เยาวชน บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านช่างยนต์ซึ่งขาดแคลนเป็นจำนวนมาก ได้นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ และเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างยนต์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล…     อ่านต่อ

Image

สโมสรไลออนส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเ อเมืองกาฬสินธุ์ นายประสิทธิ์ คชโคตร นายกสโมสรไลออนส์ชันสุนทรกาฬสินธุ์ ได้มอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มใหญ่ ขนาดตั้งโต๊ะ จำนวน ๒๔ เล่ม ฉบับเสริมความรู้ ขนาดเล็กจำนวน ๑๓ เล่ม และCD ROM สารานุกรมไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ ชุด แก่นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์…     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการเกษตรให้ทันฤดูทำนา

     วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันต่อปีงบประมาณและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนปฏิรูปคืนความสุขให้แก่ประชาชนของ คสช.     อ่านต่อ

Image

จังหวัดจัดกิจกรรมในโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

     วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีการจัดโครงการพ่อแม่อาสานำพาปลอดยาเสพติด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อให้พ่อ แม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนในครอบครัวให้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งมีข้าราชการ พ่อแม่อาสา เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก     อ่านต่อ

Image

กพร.นำข้าราชการ นปร.ศึกษาดูงานโครงการฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

        วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหารโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ นปร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร. พร้อมด้วย ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๘ เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บ้านนาเรียง ตำบลสามัคคี อำเ อร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนาย ุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง…     อ่านต่อ

Image

ทหาร ตำรวจ รวบแก็งค์ยาบ้า ๓ ราย ของกลาง ๔,๒๓๔ เม็ดและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า ๑.๔ ล้านบาท

        เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจ ูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจ ูธร าค ๔, นาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, พ.อ.จุมพล จุมพล ักดี ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ ๖ ในฐานะ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบพื้นที่กาฬสินธุ์, พล.ต.ต.มนธน ทิพย์จันทร์ ผู้บังคับการตำรวจ ูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้ผู้ต้องหา ๓…     อ่านต่อ

Image

ผบช.ภาค ๔ แถลงข่าวจับผู้ต้องหาวางระเบิดเรือนจำกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตำรวจ ูธร าค ๔ ตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแถลงข่าวการจับกุม ๒ ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุวางระเบิดริมกำแพงเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมของกลางเป็นอุปกรณ์การประกอบระเบิดและอาวุธปืน ๑ กระบอก หลังจากได้ร่วมกันลอบวางระเบิดริมกำแพงเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ต้องหารับสาร าพว่าได้รับการว่าจ้างจากนักโทษในคดียาเสพติด เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้นำระเบิดแสวงเครื่อง น้ำหนัก…     อ่านต่อ

ศปป.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์

Image

กาฬสินธุ์เปิดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ

   วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณถนนภิรมย์ (วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน  รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป ในงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนชาติ     อ่านต่อ

Image

ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างความปรองดอง

พ.ต.อ.เสริมศักดิ์ เนื้อนวล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า มอบหมายให้ พ.ต.ต.อภิสัณห์ ทองหมู่ สารวัตรจราจร สภ.เมืองกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฝ่ายปกครอง ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน และอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สะอาด สวยงาม และได้เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างตามนโยบายของ พล.ต.ต.มนธน ทิพย์จันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้มีแสงสว่าง ป้องกันมิให้โจร หรือผู้ไม่หวังดีที่อาจอาศัยเวลาช่วงกลางคืนเข้าไปทำสิ่งไม่ดีได้     อ่านต่อ

Image

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการสร้างความปรองดองระดับอำเภอ

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นาย ุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่อำเ อห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการร่วมประชุมหัวหน้าสวนราชการระดับอำเ อ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีอำเ อห้วยเม็ก ที่หอประชุมอำเ อห้วยเม็ก เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของ คสช. กองทัพ าคที่ ๒ และศูนย์ปรองดองจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการสร้างความรักสามัคคี และความสงบสุขของพี่น้องชาวอำเ อห้วยเม็ก ซึ่งต้องอาศัย ๔ เสาหลักในพื้นที่ ได้แก่ ผู้ปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น…     อ่านต่อ

Image

จ.กาฬสินธุ์ปลูกยางนาหญ้าแฝก ฟื้น คืนความสุขประชาชน

     วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า และนักเรียนได้ร่วมกันปลูกต้นยางนาหญ้าแฝก ฟื้น คืนความสุขประชาชน ที่ริมบึงยาง บ้านบึงไฮ ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก และเพื่อลดการพังทลายของหน้าดินบริเวณคันคูและปรับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และคืนความสุขให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน     อ่านต่อ

Image

กาฬสินธุ์ส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์เชิญแกนนำคู่ขัดแย้งร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ

 วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายภุชงค์  โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน และฝ่ายตุลาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรม "ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์" โดยเชิญแกนนำที่มีความเห็นต่างมาร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือสู่เป้าหมายการสร้างความสามัคคี เพื่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนให้คนในชุมชน หมู่บ้านของชาวกาฬสินธุ์ และชาวไทยทุกคน ด้วยจิตสำนึกและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์     อ่านต่อ

 

รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ (26/06/2557)
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
•รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖

วาระงานของจังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เทปรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๓๐/๐๖/๒๕๕๗)
เอกสารชุดบรรยายวิทยากรกระบวนการการเวทีปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขอย่างยั่งยืน ระดับตำบล (๒๓/๐๖/๒๕๕๗)
แบบบันทึกการมอบหมายหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (๒๙/๐๕/๒๕๕๗)
รายงาน ผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) (๐๗/๐๑/๒๕๕๗)
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนพัฒนาองค์การจังหวัดกาฬสินธุ์
SP๕ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
แบบประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลดป้ายศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team ๑๕๖๗) (Zip file)
แบบฟอร์มรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร (ค.ต.ป.) ๑๒๑๐/๕๔๐ ลว ๙ มี.ค. ๕๕
สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๔
แบบรายงานผลการดำเนินงาน PMQA (รายตัวชี้วัด) (๑),(๒)
ข้อเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนบริหารความเสี่ยง Coso
เอกสาร ประกอบการบรรยาย "แนวทางการปฏิบัติงานของ สคบ."
ปฏิทินกลุ่มเจ้าภาพกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๗
ปฏิทินประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๘ ธค ๕๖)
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔ ปี
เอกสารประกอบคำบรรยาย "การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน"
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การรายงานผลการประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ ๑๒ เดือน
(๑.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม FL
(๒.)แบบฟอร์มรายงานโปรแกรม Self Celtify Fl
(๓.)แบบฟอร์ม ประเมินตนเองรอบ ๑๒.เดือน (๔.)สำเนารายงานผล
การการตรวจตัวชี้วัด

(๔.)สำเนารายงานผลการตรวจตัวชี้วัด PMQA ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๐๕๑ ,๔๑๑๒๙
โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๖๒๐ ต่อ ๔๑๑๖๖

 

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

==============================================
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้บริโภคของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค
ของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

==============================================
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๖
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒. ไปรษณีย์
ที่อยู่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๖
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๓. ทางอินเตอร์เน็ต
 

๔. กล่องรับเรื่อง/รับฟังข้อคิดเห็น
ติดตั้ง ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

===================================================
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อคิดเห็น
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

===================================================

 

ดาวน์โหลดแบบปกสมุดลงนามถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โทรทัศน์กระทรวงมหาดไทย (mahadthai channel)

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์


ตารางออกอากาศมหาดไทยแชลแนล

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วีดีทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบเตือนภัย ระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย


( ปรับปรุง ณ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๗)

Kalasin Province Information Center

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลกาฬสินธุ์เอฟซี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Polls (แบบสอบถาม)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้ง ม.กาฬสินธุ์โดยการรวม ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์และ ม.ทร.อีสาน ว.กาฬสินธุ์
 

Live Clock

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้387
mod_vvisit_counterวานนี้468
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2278
mod_vvisit_counterเดือนนี้10155
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด528615

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขณะนี้

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพีที่คุณใช้คือ : 54.196.168.78

ลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
อินทราเน็ตกระทรวงมหาดไทย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สหกรณ์ มหาดไทย
สถานการณ์ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม

 

 

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว

ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว
ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว

พยากรณ์อากาศจังหวัดกาฬสินธุ์