ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์

ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (..ขออภัยกำลังดำเนินการปรับปรุง..)

 

 

 

 

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลส่วนราชการ (กดเพื่อดาวน์โหลด)

 

ข้อมูล ณ วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

 

 

 

หมายเหตุ หากต้องการแก้ไข ปรับปรุง ทำเนียบส่วนราชการ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร ๐๔๓ - ๘๑๑-๖๙๕ โทรสาร ๐๔๓-๘๑๓-๒๑๕ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้