คำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล์

คำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล

ของ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๗๘ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓

เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๐๙ น.

*********

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดกาฬสินธุ์ ล้วนมีความปลื้มปิติโสมนัสยินดีเป็นล้นพ้น ที่โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ จากพระราชกรณียกิจทั้งปวงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำพระวรกาย เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกร และความมั่นคงของประเทศ ทรงเป็นขวัญและกำลังใจของปวงอาณาประชาราษฎร์ ในยามที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติ ไม่ว่าโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้น ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทประทับใกล้ชิดพสกนิกรดยไม่ทรงหวาดหวั่นต่อภัยอันตราย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาธิคุณ ทรงชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีสมัครสมานสามัคคีอย่างสันติ เป็นที่ซาบซึ้งประทับในทุกดวงใจของประชาชนชาวไทย
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด นับถือศาสนาใด พระราชอัจฉริยภาพและพระปณิธานอันแน่วแน่มั่นคง ในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่ราษฎร ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่แผ่นดินนานัปการ ดังเป็นที่ประจักษ์ชื่นชมทั้งประเทศและนานาประเทศ

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ นี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ประกาศความสมานฉันท์ พร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล ได้โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคล ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็น พระแม่มิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบชั่วนิรันดร์กาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >