ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง PDF พิมพ์ อีเมล์

ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง
จังหวัดกาฬสินธุ์

 


นายสุวิทย์ คำดี

 

(นายมงคล อดทน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์(นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 


(นายธนูสินธ์ ไชยสิริ)
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์