ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำ และการกำจัดวัชพืชภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ PDF พิมพ์ อีเมล์

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำ และการกำจัดวัชพืชภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ สำนักงานชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ โดยมีเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >