สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 81 PDF พิมพ์ อีเมล์

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 81
เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่านครับ

          ในภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอของเราวันนี้ พื้นที่อำเภอยางตลาด ระดับน้ำลดลงจากเช้านี้ 10 ซ.ม. ส่วนอำเภอเมืองเฉพาะระดับน้ำในตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 15 ซ.ม. ด้านอำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ ระดับน้ำทรงตัวและเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
          เขื่อนลำปาวระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้น (Spillway) ลงสู่ลำน้ำปาว เหลือ 15.00 ล้าน ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามระดับน้ำในพื้นที่ตลอดอย่างต่อเนื่องทุกวัน
          สรุปสถานการณ์น้ำที่เขื่อนลำปาวในรอบ 12 ชั่วโมง วัดเมื่อเวลา 18.00 น.วันนี้ ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม. 
          1.ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 1,610.90 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 81.36 %
          2.ระดับน้ำในรอบ 12 ชั่วโมง ลดลง = 1 ซม.
          3.ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา 6.55 ล้านลูกบาศก์เมตร
          สำหรับภาพรวมระดับน้ำและผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้ง 5 อำเภอ ในรอบ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 18.00น. วันนี้ ( 9 ก.ย.2560) สรุปได้ดังนี้ครับ
1.อำเภอเมือง
          1.1. ระดับน้ำในตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 15 ซ.ม.
          1.2. ระดับน้ำในตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำลดลง 1 ซ.ม.
          1.3. ระดับน้ำในตำบลหลุบ ที่บ้านดอนสนวน ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม.
          1.4 จุดเฝ้าระวังที่บ้านโคกกลาง ม.3 บริเวณพนังกั้นน้ำพาน ระดับน้ำลดลง 1 ซ.ม.
2.อำเภอยางตลาด
ขณะนี้ จุดเฝ้าระวัง รวม 5 จุด ระดับน้ำลดลง 10 ซ.ม.
          2.1.บ้านดอนยานาง ต. ดอนสมบูรณ์ ระดับน้ำลดลง 10 ซ.ม.น้ำท่วมขังถนนสูง 3 - 5 ซ.ม. ถนนในหมู่บ้านกำลังแห้ง
          2.2 จุดเฝ้าระวัง บ้านเชียงสา ม.6,9 และ บ้านดงยาง ม.11 ตำบลบัวบาน ใกล้ลำน้ำพาน ระดับน้ำลดลง 11 ซ.ม. ถนนทุกสายใช้เดินทางได้ตามปกติ แต่ไม่สะดวกนัก เพราะถนนเสียหายจากน้ำท่วม เป็นหลุมเป็นบ่อ

          2.3 จุดเฝ้าระวัง ที่ 3 ที่บ้านร่มเย็น ม. 15 ตำบลบัวบาน ระดับน้ำลดลง 10 ซ.ม.
          2.4 จุดเฝ้าระวังที่ 4 บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี ติดเขตฆ้องชัย ระดับน้ำลดลง 10 ซ.ม.
          2.5 จุดเฝ้าระวังที่ 5 บ้านอุ่มเม่า ม 1, 8 ตำบลอุ่มเม่า ระดับน้ำลดลง 10 ซ.ม
3.อำเภอกมลาไสย
สภาพอากาศทั่วไป ไม่มีฝนตกในพื้นที่
          3.1 ระดับน้ำในลำน้ำปาว ระดับน้ำทรงตัว (จุดวัดระดับน้ำสนามแข่งเรือ)
          3.2 ระดับน้ำชี ที่บ้านโนนเมือง ต.ดงลิง ระดับน้ำทรงตัว
          3.3 มีบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 3 หลัง
4.อำเภอฆ้องชัย
สภาพอากาศทั่วไป ไม่มีฝนตกในพื้นที่
          4.1 ระดับน้ำชี ระดับน้ำทรงตัว อยู่ในระดับต้องเฝ้าระวัง ซึ่งอำเภอได้จัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ตลอดแนวพนังลำชี 21 กิโลเมตร ตลอด 24 ชม. ขณะนี้สถานการณ์ทั่วไปปกติ
          4.2 ระดับน้ำบริเวณหมู่ 1,2,4,7,9 ตำบลโนศิลาเลิง ระดับน้ำลดลง 1 ซ.ม.
          4.3 มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 41 หลัง ลดลงจากเดิม 50 หลัง
          4.4 เส้นทางสายบ้านท่าแห่ – บ้านไค้นุ่น มหาสารคาม ยังคงมีน้ำท่วมถนน ไม่สามารถสัญจรได้
5.อำเภอร่องคำ
          5.1 ระดับน้ำบริเวณบ้านด่านใต้ ตำบลเหล่าอ้อย ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำปาวและน้ำชีไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ฝายร้อยเอ็ดที่อำเภอเชียงขวัญ วัดระดับน้ำ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 1 ซ.ม.
          5.2 จุดวัดน้ำบ้านเหล่าอ้อยและบ้านค้อพัฒนาเส้นถนนสายหลักโพนทอง-ขอนแก่นเป็น พื้นที่ติดกับสะพานข้ามลำปาวเชื่อมจาก อ.ร่องคำ ไป อ.กมลาไสย ระดับน้ำวันนี้ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2 ซ.ม. การจราจรถนนสายหลักสามารถใช้การปกติ
          5.3. .บริเวณบ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 1 ซ.ม. น้ำเริ่มลดลงอยู่ระดับข้างขอบถนนทั้ง 2 ฝั่งประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น แต่สภาพผิวจราจรถนนยังขรุขระเป็นบางช่วงเนื่องจากหินหลุดร่อนจากน้ำท่วมขัง เป็นเวลานาน

          สุดท้าย ผมขอให้พี่น้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการสำหรับการช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนเบื้องต้น ส่วนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว ทางราชการก็จะดำเนินการเร่งจ่ายค่าชดเชยให้ท่านตามระเบียบต่อไปครับ.
 

นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
18.30น. / 9 กันยายน 2560
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >