สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 82 PDF พิมพ์ อีเมล์

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 82
เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่านครับ

          ในภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอของเราวันนี้ พื้นที่อำเภอยางตลาด ระดับน้ำลดลงจากเช้านี้ 10 ซ.ม. ส่วนอำเภอเมืองเฉพาะระดับน้ำในตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 15 ซ.ม. ด้านอำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ ระดับน้ำทรงตัวและเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
          วันนี้ ผมขอเชิญพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดินร่วมกับท่านสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลูกดอกดาวเรืองและต้นไม้มีค่า ปล่อยปลา ที่ฝายลำพะยัง บ้านกุดตอแก่นสถานที่เคยมาทรงงานของนายหลวง ร 9 ในเวลา10:30 น และร่วมสร้างฝายมีชีวิตที่ลำห้วยส้มป่อย บ้านกุดกอก ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง ร่วมกับศิลปินดารา อาทิคุณดวงตา คุณจินตราและดาราอีกหลายคน ในเวลา11:30น นะครับ

          มาดูสถานการณ์น้ำชีซึ่งมีผลต่อการลดระดับน้ำในพื้นที่ของเรา ซึ่งศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงาน ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 9 กันยายน 2560 ดังนี้
ลุ่มน้ำชีตอนบน จ.ชัยภูมิ : สถานีวัด E.21 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันนี้ 10 ก.ย.60 (เวลา 06.00 น. ) ระดับน้ำ 9.50 เมตร ระดับน้ำเท่ากับเมื่อวานนี้ ยังคงต่ำกว่าตลิ่ง 2.00 เมตร
          ลุ่มน้ำชีตอนกลาง จ.ชัยภูมิ (อ.เมือง) – จ.มหาสารคาม (อ.เมือง) :
          เขื่อนมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มีระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 1 เซนติเมตร
          สถานีวัดน้ำ E.91 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ที่อยู่ท้ายเขื่อนมหาสารคาม (ห่างประมาณ 500 เมตร) วันนี้ 10 ก.ย.60 เมื่อเวลา 06.00 น. ระดับน้ำ 10.62 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 3 เซนติเมตร
          สถานีวัดน้ำ E.8A อ.เมือง จ.มหาสารคาม วันนี้ 10 ก.ย.60 (เวลา 06.00 น.) ระดับน้ำ 9.50 เมตร ระดับน้ำเท่ากับเมื่อวานนี้
          เขื่อนระบายน้ำวังยาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 2 เซนติเมตร
ลุ่มน้ำพอง จ.ขอนแก่น : สถานีวัดน้ำ E.22B อ.น้ำพอง วันที่ 10 ก.ย.60 เวลา 06.00 น. ระดับน้ำ 8.40 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 6 เซนติเมตร
          เขื่อนอุบลรัตน์ เมื่อวานนี้ระบายน้ำในอัตรา 20.95 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน
          ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ตั้งแต่ จ.มหาสารคาม – จ.อุบลราชธานี
          สถานีวัดน้ำ E.66A อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด (อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์) ระดับน้ำวันนี้ 10 ก.ย.60 เวลา 06.00 น. ระดับน้ำ 11.82 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 3 เซนติเมตร
          สถานีวัดน้ำ E.18 อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด (เลยจุดบรรจบของลำน้ำปาวกับแม่น้ำชี) ระดับน้ำวันนี้ 10 ก.ย.60 เวลา 06.00 น. ระดับน้ำ 10.21 เมตร ระดับน้ำเท่ากับเมื่อวานนี้ ปัจจุบันกรมชลประทานได้เดินเครื่องผลักดันน้ำที่เขื่อนระบายน้ำร้อยเอ็ด จำนวน 12 เครื่อง
          ส่วนจังหวัดยโสธรและอุบลราชธานี ระดับน้ำในแม่น้ำชีมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
          ลำน้ำปาว
          ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ E.75 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วันนี้ 10 ก.ย.60 เวลา 07.00 น. ระดับน้ำ 5.65 เมตร มีระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 40 เซนติเมตร
          ระดับน้ำที่สถานี E.87 อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ วันนี้ 10 ก.ย.60 เวลา 07.00 น. ระดับน้ำ 8.87 เมตร มีระดับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 4 เซนติเมตร
          เขื่อนลำปาวระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้น (Spillway) ลงสู่ลำน้ำปาว 15.00 ล้าน ลบ.ม./วัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามระดับน้ำในพื้นที่ตลอดอย่างต่อเนื่องทุกวัน
          สรุปสถานการณ์น้ำที่เขื่อนลำปาวในรอบ 12 ชั่วโมง วัดเมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม.
          1.ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 1,610.90 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 81.36 %
          2.ระดับน้ำในรอบ 12 ชั่วโมง ลดลง = 0 ซม.
          3.ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา 10.35 ล้านลูกบาศก์เมตร
          4.ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 61.90 ล้านลูกบาศก์เมตร
           สำหรับภาพรวมระดับน้ำและผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้ง 5 อำเภอ ในรอบ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 08.30น. วันนี้ ( 10 ก.ย.2560) สรุปได้ดังนี้ครับ
1.อำเภอเมือง
           1.1. ระดับน้ำในตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 15 ซ.ม.
           1.2. ระดับน้ำในตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 1 ซ.ม.
           1.3. ระดับน้ำในตำบลหลุบ ที่บ้านดอนสนวน ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม.
           1.4 จุดเฝ้าระวังที่บ้านโคกกลาง ม.3 บริเวณพนังกั้นน้ำพาน ระดับน้ำลดลง 4 ซ.ม.
2.อำเภอยางตลาด
ขณะนี้ จุดเฝ้าระวัง รวม 5 จุด ระดับน้ำลดลง 14 ซ ม จากเมื่อเย็นวานนี้ ชาวบ้านดีใจมาก ถือว่าเข้าสู่ภาวะปรกติแล้ว ไม่กระทบการเดินทาง คงมีสภาพถนนเสียหายจากน้ำท่วมเท่านั้น
          2.1.บ้านดอนยานาง ต. ดอนสมบูรณ์ ระดับน้ำลดลง 14 ซ.ม
          2.2 จุดเฝ้าระวัง บ้านเชียงสา ม.6,9 และ บ้านดงยาง ม.11 ตำบลบัวบาน ใกล้ลำน้ำพาน ระดับน้ำลดลง 14 ซ.ม ถนนทุกสายใช้เดินทางได้ตามปกติ แต่ถนนเสียหายจากน้ำท่วม เป็นหลุมเป็นบ่อ
          2.3 จุดเฝ้าระวัง ที่ 3 ที่บ้านร่มเย็น ม. 15 ตำบลบัวบาน ระดับน้ำลดลง 14 ซ.ม
          2.4 จุดเฝ้าระวังที่ 4 บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี ติดเขตฆ้องชัย ระดับน้ำลดลง 14 ซ.ม
          2.5 จุดเฝ้าระวังที่ 5 บ้านอุ่มเม่า ม 1, 8 ตำบลอุ่มเม่า ระดับน้ำลดลง 12 ซ.ม

         สภาพรวมตอนนี้อำเภอได้สั่งการทุกหมู่บ้าน เข้าสู่ภาวะปรกติแล้ว แต่ข้าวในนา น้ำท่วม 42 วันเสียหายสิ้นเชิง ขณะนี้กำลังดำเนินการ ขอรับการชดเชย และเยียวยา รวมประมาณ 29,582.5 ไร่
3.อำเภอกมลาไสย
สภาพอากาศทั่วไป มีฝนตกในพื้นที่เล็กน้อย
          3.1 ระดับน้ำในลำน้ำปาว ระดับน้ำลดลง 1 ซ.ม. (จุดวัดระดับน้ำสนามแข่งเรือ)
          3.2 ระดับน้ำชี ที่บ้านโนนเมือง ต.ดงลิง ระดับน้ำทรงตัว
          3.3 มีบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 3 หลัง
4.อำเภอฆ้องชัย
สภาพอากาศทั่วไป ไม่มีฝนตกในพื้นที่
          4.1 ระดับน้ำชี ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2 ซ.ม.อยู่ในระดับต้องเฝ้าระวัง ซึ่งอำเภอได้จัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ตลอดแนวพนังลำชี 21 กิโลเมตร ตลอด 24 ชม. ขณะนี้สถานการณ์ทั่วไปปกติ
          4.2 ระดับน้ำบริเวณหมู่ 1,2,4,7,9 ตำบลโนศิลาเลิง ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม.
          4.3 มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 41 หลัง ลดลงจากเดิม 50 หลัง
          4.4 เส้นทางสายบ้านท่าแห่ – บ้านไค้นุ่น มหาสารคาม ยังคงมีน้ำท่วมถนน ไม่สามารถสัญจรได้
5.อำเภอร่องคำ
          5.1 ระดับน้ำบริเวณบ้านด่านใต้ ตำบลเหล่าอ้อย ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำปาวและน้ำชีไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ฝายร้อยเอ็ดที่อำเภอเชียงขวัญ วัดระดับน้ำ ระดับน้ำทรงตัว
          5.2 จุดวัดน้ำบ้านเหล่าอ้อยและบ้านค้อพัฒนาเส้นถนนสายหลักโพนทอง-ขอนแก่นเป็น พื้นที่ติดกับสะพานข้ามลำปาวเชื่อมจาก อ.ร่องคำ ไป อ.กมลาไสย ระดับน้ำวันนี้ ระดับน้ำทรงตัว การจราจรถนนสายหลักสามารถใช้การปกติ
          5.3. .บริเวณบ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี ระดับน้ำทรงตัว น้ำเริ่มลดลงอยู่ระดับข้างขอบถนนทั้ง 2 ฝั่งประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น แต่สภาพผิวจราจรถนนยังขรุขระเป็นบางช่วงเนื่องจากหินหลุดร่อนจากน้ำท่วมขัง เป็นเวลานาน

          สุดท้าย ผมขอให้พี่น้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการสำหรับการช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนเบื้องต้น ส่วนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว ทางราชการก็จะดำเนินการเร่งจ่ายค่าชดเชยให้ท่านตามระเบียบต่อไปครับ.
 

นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
09.300น. / 9 กันยายน 2560

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >