สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 83 PDF พิมพ์ อีเมล์

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 83
เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่านครับ

          วันนี้ ต้องขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพี่น้องจิตอาสาทุกท่าน ที่ได้ร่วมกับผมพร้อมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และเหล่าศิลปิน ดารา อาทิ คุณตุ๊กตา ตุงคะมณี คุณจินตรา สุขพัฒน์ คุณสุเชาว์ พงษ์วิไล และผู้จัดละครจาก ทีวี ช่อง3 หลายคนร่วมกันทำฝายมีชีวิตที่ห้วยส้มป่อย บ้านกุดกอก ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มาร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งพระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ ต.จุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ เป็นแกนนำในการสร้างฝายมีชีวิตครั้งนี้ หลังจากที่ท่านได้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ และร่วมถอดบทเรียนการสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วนำมาปรับให้กับสภาพพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะใน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทุนเดิม อยู่แล้ว ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับแนวพระราชดำริ รักษ์ป่ารักษ์น้ำ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้ฝายมีชีวิตของ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เป็นความเสียสละร่วมกันของทุกฝ่าย จากที่ตั้งเป้าที่ 90 ฝายที่จะทำในปีนี้ ขณะนี้ คาดว่าจะสร้างได้ถึง 150 ฝาย

          ในภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอของเราวันนี้ พื้นที่อำเภอยางตลาด ระดับน้ำลดลงจากเช้านี้ 13 ซ.ม. ส่วนอำเภอเมืองเฉพาะระดับน้ำในตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 12 ซ.ม. ด้านอำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ ระดับน้ำทรงตัวและเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
          สำหรับภาพรวมระดับน้ำและผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้ง 5 อำเภอ ในรอบ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 18.30น. วันนี้ ( 10 ก.ย.2560) สรุปได้ดังนี้ครับ
1.อำเภอเมือง
          1.1. ระดับน้ำในตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 12 ซ.ม.
          1.2. ระดับน้ำในตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม.
          1.3. ระดับน้ำในตำบลหลุบ ที่บ้านดอนสนวน ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม.
          1.4 จุดเฝ้าระวังที่บ้านโคกกลาง ม.3 บริเวณพนังกั้นน้ำพาน ระดับน้ำลดลง 8 ซ.ม.
2.อำเภอยางตลาด
ขณะนี้ จุดเฝ้าระวัง รวม 5 จุด ระดับน้ำลดลง 13 ซ ม จากเมื่อเช้านี้ ชาวบ้านดีใจมาก ถือว่าเข้าสู่ภาวะปรกติแล้ว ไม่กระทบการเดินทาง คงมีสภาพถนนเสียหายจากน้ำท่วมเท่านั้น
          2.1.บ้านดอนยานาง ต. ดอนสมบูรณ์ ระดับน้ำลดลง 14 ซ.ม
          2.2 จุดเฝ้าระวัง บ้านเชียงสา ม.6,9 และ บ้านดงยาง ม.11 ตำบลบัวบาน ใกล้ลำน้ำพาน ระดับน้ำลดลง 13 ซ.ม ถนนทุกสายใช้เดินทางได้ตามปกติ แต่ถนนเสียหายจากน้ำท่วม เป็นหลุมเป็นบ่อ
          2.3 จุดเฝ้าระวัง ที่ 3 ที่บ้านร่มเย็น ม. 15 ตำบลบัวบาน ระดับน้ำลดลง 13 ซ.ม
          2.4 จุดเฝ้าระวังที่ 4 บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี ติดเขตฆ้องชัย ระดับน้ำลดลง 13 ซ.ม
          2.5 จุดเฝ้าระวังที่ 5 บ้านอุ่มเม่า ม 1, 8 ตำบลอุ่มเม่า ระดับน้ำลดลง 13 ซ.ม

          สภาพโดยรวม ขณะนี้ทุกหมู่บ้าน เข้าสู่ภาวะปรกติแล้ว แต่ข้าวในนาเสียหายสิ้นเชิง เนื่องจากน้ำท่วม 42 วันขณะนี้กำลังดำเนินการ ขอรับการชดเชยและเยียวยา รวมประมาณ 29,582.5 ไร่
3.อำเภอกมลาไสย
สภาพอากาศทั่วไป ไม่มีฝนตกในพื้นที่
          3.1 ระดับน้ำในลำน้ำปาว ระดับน้ำทรงตัว (จุดวัดระดับน้ำสนามแข่งเรือ)
          3.2 ระดับน้ำชี ที่บ้านโนนเมือง ต.ดงลิง ระดับน้ำทรงตัว
          3.3 มีบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 3 หลัง
4.อำเภอฆ้องชัย
สภาพอากาศทั่วไป ไม่มีฝนตกในพื้นที่
          4.1 ระดับน้ำชี ระดับน้ำทรงตัว อยู่ในระดับต้องเฝ้าระวัง ซึ่งอำเภอได้จัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ตลอดแนวพนังลำชี 21 กิโลเมตร ตลอด 24 ชม. ขณะนี้สถานการณ์ทั่วไปปกติ
          4.2 ระดับน้ำบริเวณหมู่ 1,2,4,7,9 ตำบลโนศิลาเลิง ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม.
          4.3 มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 41 หลัง ลดลงจากเดิม 50 หลัง
          4.4 เส้นทางสายบ้านท่าแห่ – บ้านไค้นุ่น มหาสารคาม ยังคงมีน้ำท่วมถนน ไม่สามารถสัญจรได้
5.อำเภอร่องคำ
          5.1 ระดับน้ำบริเวณบ้านด่านใต้ ตำบลเหล่าอ้อย ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำปาวและน้ำชีไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ฝายร้อยเอ็ดที่อำเภอเชียงขวัญ วัดระดับน้ำ ระดับน้ำทรงตัว
          5.2 จุดวัดน้ำบ้านเหล่าอ้อยและบ้านค้อพัฒนาเส้นถนนสายหลักโพนทอง-ขอนแก่นเป็น พื้นที่ติดกับสะพานข้ามลำปาวเชื่อมจาก อ.ร่องคำ ไป อ.กมลาไสย ระดับน้ำวันนี้ ระดับน้ำทรงตัว การจราจรถนนสายหลักสามารถใช้การปกติ
         5.3 บริเวณบ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี ระดับน้ำลดลง 1 ซ.ม. น้ำเริ่มลดลงอยู่ระดับข้างขอบถนนทั้ง 2 ฝั่งประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น แต่สภาพผิวจราจรถนนยังขรุขระเป็นบางช่วง เนื่องมาจากหินหลุดร่อนจากน้ำท่วมขัง

          สุดท้าย ผมขอให้พี่น้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการสำหรับการช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนเบื้องต้น ส่วนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว ทางราชการก็จะดำเนินการเร่งจ่ายค่าชดเชยให้ท่านตามระเบียบต่อไปครับ.
 

นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
18.30น. / 9 กันยายน 2560

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >