สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 84 PDF พิมพ์ อีเมล์

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 84
เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่านครับ

          ในภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอของเราวันนี้ พื้นที่อำเภอยางตลาด ระดับน้ำลดลงจากเช้านี้ 22 ซ.ม. โดยทางอำเภอไม่ต้องมีจุดเฝ้าระวังอีกต่อไปแล้ว ส่วนอำเภอเมืองเฉพาะระดับน้ำในตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 10 ซ.ม. ด้านอำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ ระดับน้ำทรงตัวและเพิ่มขึ้นเล็กน้อย บ้านเรือนพี่น้องที่ยังถูกน้ำท่วม ในเขตอำเภอกมลไสยรวม 3 หลัง อำเภอฆ้องชัย 41หลัง (จากเดิม 50 หลัง) รวมทั้งหมด 44 หลัง ส่วนถนนที่ยังถูกน้ำท่วมเหลือเพียงเส้นทางสายบ้านท่าแห่ – บ้านไค้นุ่น มหาสารคาม ในเขตอำเภอฆ้องชัย ยังคงมีน้ำท่วมถนน ไม่สามารถสัญจรได้ นอกนั้นสามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้ว
          สรุปสถานการณ์น้ำที่เขื่อนลำปาวในรอบ 12 ชั่วโมง วัดเมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม.
          1.ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 1,610.80 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 81.36 %
          2.ระดับน้ำในรอบ 12 ชั่วโมง ลดลง = 1 ซม.
          3.ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา 7.66 ล้านลูกบาศก์เมตร
          4.ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 11.38 ล้านลูกบาศก์เมตร

          สำหรับภาพรวมระดับน้ำและผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้ง 5 อำเภอ ในรอบ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 08.30น. วันนี้ ( 11 ก.ย.2560) สรุปได้ดังนี้ครับ
1.อำเภอเมือง
          1.1. ระดับน้ำในตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 10 ซ.ม.
          1.2. ระดับน้ำในตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำลดลง 5 ซ.ม.
          1.3. ระดับน้ำในตำบลหลุบ ที่บ้านดอนสนวน ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม.
          1.4 จุดเฝ้าระวังที่บ้านโคกกลาง ม.3 บริเวณพนังกั้นน้ำพาน ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม.
2.อำเภอยางตลาด
ขณะนี้ จุดเฝ้าระวัง รวม 5 จุด ระดับน้ำลดลง 22 ซ ม จากเมื่อเช้านี้ ชาวบ้านดีใจมาก ถือว่าเข้าสู่ภาวะปรกติแล้ว ไม่กระทบการเดินทาง คงมีสภาพถนนเสียหายจากน้ำท่วมเท่านั้น
          2.1.บ้านดอนยานาง ต. ดอนสมบูรณ์ ระดับน้ำลดลง 22 ซ.ม
          2.2 จุดเฝ้าระวัง บ้านเชียงสา ม.6,9 และ บ้านดงยาง ม.11 ตำบลบัวบาน ใกล้ลำน้ำพาน ระดับน้ำลดลง 22 ซ.ม ถนนทุกสายใช้เดินทางได้ตามปกติ แต่ถนนเสียหายจากน้ำท่วม เป็นหลุมเป็นบ่อ
          2.3 จุดเฝ้าระวัง ที่ 3 ที่บ้านร่มเย็น ม. 15 ตำบลบัวบาน ระดับน้ำลดลง 22 ซ.ม
          2.4 จุดเฝ้าระวังที่ 4 บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี ติดเขตฆ้องชัย ระดับน้ำลดลง 22 ซ.ม
          2.5 จุดเฝ้าระวังที่ 5 บ้านอุ่มเม่า ม 1, 8 ตำบลอุ่มเม่า ระดับน้ำลดลง 22 ซ.ม
สภาพโดยรวม ขณะนี้ทุกหมู่บ้าน เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ข้าวในนาเสียหายสิ้นเชิง เนื่องจากน้ำท่วม 42 วันขณะนี้กำลังดำเนินการขอรับการชดเชยและเยียวยา รวมพื้นที่ประมาณ 29,582.5 ไร่
3.อำเภอกมลาไสย
สภาพอากาศทั่วไป มีฝนตกในพื้นที่ วัดได้ 18.9 ม.ม.
          3.1 ระดับน้ำในลำน้ำปาว ระดับน้ำทรงตัว (จุดวัดระดับน้ำสนามแข่งเรือ)
          3.2 ระดับน้ำชี ที่บ้านโนนเมือง ต.ดงลิง ระดับน้ำทรงตัว
          3.3 มีบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 3 หลัง
4.อำเภอฆ้องชัย
สภาพอากาศทั่วไป ไม่มีฝนตกในพื้นที่
          4.1 ระดับน้ำชี ระดับน้ำลดลง 1 ซ.ม. อยู่ในระดับต้องเฝ้าระวัง ซึ่งอำเภอได้จัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ตลอดแนวพนังลำชี 21 กิโลเมตร ตลอด 24 ชม. ขณะนี้สถานการณ์ทั่วไปปกติ
          4.2 ระดับน้ำบริเวณหมู่ 1,2,4,7,9 ตำบลโนศิลาเลิง ระดับน้ำลดลง 5 ซ.ม.
          4.3 มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 41 หลัง ลดลงจากเดิม 50 หลัง
          4.4 เส้นทางสายบ้านท่าแห่ – บ้านไค้นุ่น มหาสารคาม ยังคงมีน้ำท่วมถนน ไม่สามารถสัญจรได้
5.อำเภอร่องคำ
          5.1 ระดับน้ำบริเวณบ้านด่านใต้ ตำบลเหล่าอ้อย ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำปาวและน้ำชีไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ฝายร้อยเอ็ดที่อำเภอเชียงขวัญ วัดระดับน้ำ ระดับน้ำลดลง 1 ซ.ม.
          5.2 จุดวัดน้ำบ้านเหล่าอ้อยและบ้านค้อพัฒนาเส้นถนนสายหลักโพนทอง-ขอนแก่นเป็น พื้นที่ติดกับสะพานข้ามลำปาวเชื่อมจาก อ.ร่องคำ ไป อ.กมลาไสย ระดับน้ำวันนี้ ระดับน้ำลดลง 1 ซ.ม. การจราจรถนนสายหลักสามารถใช้การปกติ
          5.3. .บริเวณบ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี ระดับน้ำลดลง 1 ซ.ม. น้ำเริ่มลดลงอยู่ระดับข้างขอบถนนทั้ง 2 ฝั่งประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น แต่สภาพผิวจราจรถนนยังขรุขระเป็นบางช่วง เนื่องมาจากหินหลุดร่อนจากน้ำท่วมขัง

         สุดท้าย ผมขอให้พี่น้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการสำหรับการช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนเบื้องต้น ส่วนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว ทางราชการก็จะดำเนินการเร่งจ่ายค่าชดเชยให้ท่านตามระเบียบต่อไปครับ.
 

นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
08.30น. / 11 กันยายน 2560
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >