สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 85 PDF พิมพ์ อีเมล์

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 85
เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่านครับ

          สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอของเราวันนี้ พื้นที่อำเภอยางตลาด ทุกตำบล ที่เคยถูกน้ำท่วม วันนี้ ลดลงอีก 13 ซ.ม. จากเมื่อเช้านี้ เริ่มเห็นคันนาตามทุ่งนาแล้ว ชาวบ้านเริ่มออกไปสำรวจทุ่งนา และใช้ชีวิตตามปกติแล้ว ส่วนอำเภอเมืองเฉพาะระดับน้ำในตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 4 ซ.ม. ด้านอำเภอกมลาไสย ระดับน้ำ]ลดลงเล็กน้อย อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ ระดับน้ำทรงตัวและเพิ่มขึ้นเล็กน้อย บ้านเรือนพี่น้องที่ยังถูกน้ำท่วม ในเขตอำเภอกมลไสยเหลือ 2 หลัง อำเภอฆ้องชัย 41หลัง เท่าเดิม
          ผมต้องขอขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ กองพลทหารม้าที่ 3และ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.ส. ร่วมกับ ร้อย.รส.ม.6 พัน.21 ที่ได้ จัดชุด รับ - ส่ง นักเรียนในเขตพื้นที่น้ำท่วมบ้านหัวขวา หัวหนอง หมู่ 8 , 12 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน เนื่องจากเส้นทางมีน้ำท่วมขัง เป็นระยะทาง 700 เมตร ซึ่งผลการปฏิบัติงาน ประชาชน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจที่เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด

          บ่ายวันนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ได้แจ้งเตือน กลุ่มฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มีแนวโน้มเข้าปกคลุมจังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณ ยางตลาด ฆ้องชัย กมลาไสย ร่องคำ ดอนจาน ห้วยเม็ก เมืองกาฬสินธุ์ หนองกงศรี ท่าคันโท สหัสขันธ์ สามชัย คำม่วง สมเด็จ นามน ห้วยผึ้ง เขาวง นาคู กุฉินารายณ์ ในระยะต่อไป ขอให้พี่น้อง ระวังฝนฟ้าคะนองลมแรง และฝนตกต่อเนื่องไว้ด้วยครับ
          สำหรับ สถานการณ์น้ำในลำน้ำชี วันนี้ ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงาน ฉบับที่ 37 ดังนี้ครับ
          ลุ่มน้ำชีตอนบน จ.ชัยภูมิ : สถานีวัด E.21 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 1 เซนติเมตร ยังคงต่ำกว่าตลิ่ง 1.99 เมตร
          ลุ่มน้ำชีตอนกลาง จ.ชัยภูมิ (อ.เมือง) – จ.มหาสารคาม (อ.เมือง) 
          เขื่อนมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มีระดับน้ำทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนี้ 
          สถานีวัดน้ำ E.91 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ที่อยู่ท้ายเขื่อนมหาสารคาม (ห่างประมาณ 500 เมตร) ระดับน้ำ 10.55 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 7 เซนติเมตร 
          สถานีวัดน้ำ E.8A อ.เมือง จ.มหาสารคาม ระดับน้ำ 9.48 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 2 เซนติเมตร 
          เขื่อนระบายน้ำวังยาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ มีระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 1 เซนติเมตร
          ลุ่มน้ำพอง จ.ขอนแก่น :
          สถานีวัดน้ำ E.22B อ.น้ำพอง ระดับน้ำ 8.40 เมตร ระดับน้ำเท่ากับเมื่อวานนี้ เขื่อนอุบลรัตน์ เมื่อวานนี้ระบายน้ำในอัตรา 21.51 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน
          ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ตั้งแต่ จ.มหาสารคาม – จ.อุบลราชธานี
          สถานีวัดน้ำ E.66A อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด (อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์) ระดับน้ำ ระดับน้ำ 11.82 เมตร ระดับน้ำเท่ากับเมื่อวานนี้
          สถานีวัดน้ำ E.18 อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด (เลยจุดบรรจบของลำน้ำปาวกับแม่น้ำชี) ระดับน้ำ 10.23 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 2 เซนติเมตร ปัจจุบันกรมชลประทานได้เดินเครื่องผลักดันน้ำที่เขื่อนระบายน้ำร้อยเอ็ด จำนวน 12 เครื่อง
          ส่วนจังหวัดยโสธรและอุบลราชธานี ระดับน้ำในแม่น้ำชีมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
          ลำน้ำปาว
          ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ E.75 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ระดับน้ำ 5.50 เมตร มีระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 15 เซนติเมตร
          ระดับน้ำที่สถานี E.87 อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ระดับน้ำ 8.78 เมตร มีระดับลดลงจากเมื่อวานนี้ 9 เซนติเมตร
          เขื่อนลำปาวระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้น (Spillway) ลงสู่ลำน้ำปาว 15.00 ล้าน ลบ.ม./วัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามระดับน้ำในพื้นที่ตลอดอย่างต่อเนื่องทุกวัน
          สรุปสถานการณ์น้ำที่เขื่อนลำปาวในรอบ 12 ชั่วโมง วัดเมื่อเวลา 18.00 น.วันนี้ ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม.
          1.ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 1,597.40 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 80.40 %
          2.ระดับน้ำในรอบ 12 ชั่วโมง ลดลง = 2 ซม.
          3.ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา 3.72 ล้านลูกบาศก์เมตร

          สำหรับภาพรวมระดับน้ำและผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้ง 5 อำเภอ ในรอบ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 18.00น. วันนี้ ( 11 ก.ย.2560) สรุปได้ดังนี้ครับ
1.อำเภอเมือง
          1.1. ระดับน้ำในตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 4 ซ.ม.
          1.2. ระดับน้ำในตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม.
          1.3. ระดับน้ำในตำบลหลุบ ที่บ้านดอนสนวน ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม.
          1.4 จุดเฝ้าระวังที่บ้านโคกกลาง ม.3 บริเวณพนังกั้นน้ำพาน ระดับน้ำลดลง 4 ซ.ม.
2.อำเภอยางตลาด
อำเภอยางตลาดทุกตำบล ที่น้ำเคยท่วม วันนี้ ลดลงอีก 13 ซ ม. จากเมื่อเช้านี้ เริ่มเห็นคันนา ตามทุ่งนาแล้ว ชาวบ้านเริ่มออกไปทุ่งนาเพื่อสำรวจ และใช้ชีวิตตามปกติแล้ว
          1. ท่วมบ้าน ไม่มีแล้ว
          2.ท่วมถนนภายในหมู่บ้าน ไม่มีแล้ว
          3.ท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้าน รอบหมู่บ้าน ไม่มีแล้ว 
          4.ยังมีน้ำท่วมทุ่งนา อยู่ ประมาณ 30% ของพื้นที่ ที่เคยท่วม
          5.ลำน้ำพาน ลำน้ำดอกไม้ เลิงไก่โอก (ติดพื้นที่อำเภอฆ้องชัย) ที่รับน้ำ ยังมีน้ำเต็มเหมือนเดิม แต่เริ่มเห็นริมห้วยแล้ว
3.อำเภอกมลาไสย
สภาพอากาศทั่วไป ไม่มีฝนตกในพื้นที่
          3.1 ระดับน้ำในลำน้ำปาว ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม. (จุดวัดระดับน้ำสนามแข่งเรือ)
          3.2 ระดับน้ำชี ที่บ้านโนนเมือง ต.ดงลิง ระดับน้ำทรงตัว
          3.3 มีบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 2 หลัง
4.อำเภอฆ้องชัย
สภาพอากาศทั่วไป ไม่มีฝนตกในพื้นที่
          4.1 ระดับน้ำชี ระดับน้ำทรงตัว อยู่ในระดับต้องเฝ้าระวัง ซึ่งอำเภอได้จัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ตลอดแนวพนังลำชี 21 กิโลเมตร ตลอด 24 ชม. ขณะนี้สถานการณ์ทั่วไปปกติ 
          4.2 ระดับน้ำบริเวณหมู่ 1,2,4,7,9 ตำบลโนศิลาเลิง ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม. 
          4.3 มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 41 หลัง ลดลงจากเดิม 50 หลัง
          4.4 เส้นทางสายบ้านท่าแห่ – บ้านไค้นุ่น มหาสารคาม ยังคงมีน้ำท่วมถนน ไม่สามารถสัญจรได้
5.อำเภอร่องคำ
          5.1 ระดับน้ำบริเวณบ้านด่านใต้ ตำบลเหล่าอ้อย ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำปาวและน้ำชีไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ฝายร้อยเอ็ดที่อำเภอเชียงขวัญ วัดระดับน้ำ ระดับน้ำทรงตัว
          5.2 จุดวัดน้ำบ้านเหล่าอ้อยและบ้านค้อพัฒนาเส้นถนนสายหลักโพนทอง-ขอนแก่นเป็น พื้นที่ติดกับสะพานข้ามลำปาวเชื่อมจาก อ.ร่องคำ ไป อ.กมลาไสย ระดับน้ำวันนี้ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 3 ซ.ม. การจราจรถนนสายหลักสามารถใช้การปกติ
          5.3. .บริเวณบ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 3 ซ.ม. น้ำอยู่ระดับข้างขอบถนนทั้ง 2 ฝั่งประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ แต่สภาพผิวจราจรถนนยังขรุขระเป็นบางช่วง เนื่องมาจากหินหลุดร่อนจากน้ำท่วมขัง

          สุดท้าย ผมขอให้พี่น้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการสำหรับการช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนเบื้องต้น ส่วนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว ทางราชการก็จะดำเนินการเร่งจ่ายค่าชดเชยให้ท่านตามระเบียบต่อไปครับ.
 

นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
18.30น. / 11 กันยายน 2560

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >