สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 86 PDF พิมพ์ อีเมล์

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 86
เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่านครับ

          สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ของเราวันนี้ ทุกตำบล พื้นที่อำเภอยางตลาด ที่เคยถูกน้ำท่วม สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนอำเภอเมือง เฉพาะระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง เช้านี้ 4-6 ซ.ม. ด้านอำเภอกมลาไสย ระดับน้ำ]ลดลงเล็กน้อย อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ ระดับน้ำทรงตัวครับ
          ระดับน้ำลำน้ำปาว วันนี้
          ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ E.75 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ระดับน้ำ 5.50 เมตร มีระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 15 เซนติเมตร
          ระดับน้ำที่สถานี E.87 อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ระดับน้ำ 8.78 เมตร มีระดับลดลงจากเมื่อวานนี้ 9 เซนติเมตร
          สรุปสถานการณ์น้ำที่เขื่อนลำปาวในรอบ 12 ชั่วโมง วัดเมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม.
          1.ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 1,589.30 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 80.27 %
          2.ระดับน้ำในรอบ 12 ชั่วโมง ลดลง = 2 ซม.
          3.ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา 2.41 ล้านลูกบาศก์เมตร
          4.ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 6.13 ล้านลูกบาศก์เมตร
          เขื่อนลำปาวระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้น (Spillway) ลงสู่ลำน้ำปาว 15.00 ล้าน ลบ.ม./วัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามระดับน้ำในพื้นที่ตลอดอย่างต่อเนื่องทุกวัน

          สำหรับภาพรวมระดับน้ำและผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้ง 4 อำเภอ ในรอบ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 08.00น. วันนี้ ( 12 ก.ย.2560) สรุปได้ดังนี้ครับ
1.อำเภอเมือง
          1.1. ระดับน้ำในตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 6 ซ.ม.
          1.2. ระดับน้ำในตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม.
          1.3. ระดับน้ำในตำบลหลุบ ที่บ้านดอนสนวน ระดับน้ำลดลง 5 ซ.ม.
          1.4 จุดเฝ้าระวังที่บ้านโคกกลาง ม.3 บริเวณพนังกั้นน้ำพาน ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม.
2.อำเภอกมลาไสย
สภาพอากาศทั่วไป ไม่มีฝนตกในพื้นที่
          3.1 ระดับน้ำในลำน้ำปาว ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม. (จุดวัดระดับน้ำสนามแข่งเรือ)
          3.2 ระดับน้ำชี ที่บ้านโนนเมือง ต.ดงลิง ระดับน้ำทรงตัว
          3.3 มีบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 2 หลัง
3.อำเภอฆ้องชัย
สภาพอากาศทั่วไป ไม่มีฝนตกในพื้นที่
          4.1 ระดับน้ำชี ระดับน้ำทรงตัว อยู่ในระดับต้องเฝ้าระวัง ซึ่งอำเภอได้จัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ตลอดแนวพนังลำชี 21 กิโลเมตร ตลอด 24 ชม. ขณะนี้สถานการณ์ทั่วไปปกติ
          4.2 ระดับน้ำบริเวณหมู่ 1,2,4,7,9 ตำบลโนศิลาเลิง ระดับน้ำลดลง 5 ซ.ม.
          4.3 มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 41 หลัง ลดลงจากเดิม 50 หลัง
          4.4 เส้นทางสายบ้านท่าแห่ – บ้านไค้นุ่น มหาสารคาม ยังคงมีน้ำท่วมถนน ไม่สามารถสัญจรได้
4.อำเภอร่องคำ
          5.1 ระดับน้ำบริเวณบ้านด่านใต้ ตำบลเหล่าอ้อย ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำปาวและน้ำชีไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ฝายร้อยเอ็ดที่อำเภอเชียงขวัญ วัดระดับน้ำ ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม.
          5.2 จุดวัดน้ำบ้านเหล่าอ้อยและบ้านค้อพัฒนาเส้นถนนสายหลักโพนทอง-ขอนแก่นเป็น พื้นที่ติดกับสะพานข้ามลำปาวเชื่อมจาก อ.ร่องคำ ไป อ.กมลาไสย ระดับน้ำวันนี้ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 3 ซ.ม. การจราจรถนนสายหลักสามารถใช้การปกติ
          5.3. .บริเวณบ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 8 ซ.ม. น้ำอยู่ระดับข้างขอบถนนทั้ง 2 ฝั่งประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ แต่สภาพผิวจราจรถนนยังขรุขระเป็นบางช่วง เนื่องมาจากหินหลุดร่อนจากน้ำท่วมขัง

          สุดท้าย ผมขอให้พี่น้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการสำหรับการช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อน ส่วนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว ทางราชการก็จะดำเนินการเร่งจ่ายค่าชดเชยให้ท่านตามระเบียบทางราชการต่อไป ครับ.
 

นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
08.30น. / 12 กันยายน 2560

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >