ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พบปะพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ที่เดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ PDF พิมพ์ อีเมล์

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานและพบปะพี่น้องประชาชาชนและปล่อยขบวนรถ ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ในระยะที่ ๒ ครั้งที่  ๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยนายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดเป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการเดินทางครั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกจากส่วนราชการ เช่น การตรวจสภาพรถบัส และวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับจากสำนักงานข่นส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ การตรวจสุขภาพ คนขับ และดูแลสุขภาพประชาชน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ การอำนวยการความสะดวกในเดินทาง จาก  กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจทางหลวง โดย  มีประชาชนจำนวนรวม ๓ อำเภอ ชาย ๒๐๓  คน หญิง ๔๗๐ คน รวม ๖๗๓  คน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >