จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ อ.ร่องคำ และ อ.ฆ้องชัย PDF พิมพ์ อีเมล์

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่อำเภอฆ้องชัย ณ หอประชุมตำบลฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ราษฎรผู้ประสบภัย

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >