กาฬสินธุ์จัดเทศน์มหาชาติระดมทุนสร้างพระประธานประจำพุทธมณฑล PDF พิมพ์ อีเมล์

วันที่ 8 กันยายน 2560 ที่พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดการจัดงานเทศน์มหาชาติมหากุศล ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-8 กันยายน 2560 นี้

นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติมหากุศล ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา โดยเฉพาะชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคทรัพย์ให้เป็นทุนในการสร้างพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญยิ่งตลอดจนมีการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสถานออกกำลังกาน ที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

การจัดงานเทศน์มหาชาติมหากุศลในครั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-8 กันยายน 2560 โดยในวันที่ 7 กันยายน 2560 มีกิจกรรมตามประเพณีแห่พระอุปคุต ผ้าผะเหวด ต้นผ้าป่าเงินสมทบจากทุกภาคส่วนและบุคคลที่มีจิตศรัทธา ในวันที่ 8 กันยายน 2560 จัดให้มีมีการรับฟังเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ทั้ง 13 กัณฑ์ และเปิดให้ประชาชนได้เข้าฟัง และแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ต้นดอกเงินร่วมถวายและบริจาคเป็นทุนในการสร้างพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >