กาฬสินธุ์สร้างฝายมีชีวิต แห่งที่ 80 ที่ห้วยส้มป่อย PDF พิมพ์ อีเมล์
ศิลปินดาราร่วมสร้างฝายมีชีวิต ถวายในหลวง ร่วมกับชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นฝายมีชีวิตลำดับที่ 542 ของประเทศ
 
ศิลปิน ดารา อาทิ ตุ๊กตา ตุงคะมณี จินตรา สุขพัฒน์ สุเชาว์ พงษ์วิไล และผู้จัดละครจาก ทีวี ช่อง3 หลายคน ร่วมกันทำฝายมีชีวิตที่ห้วยส้มป่อย บ้านกุดกอก ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพี่น้องจิตอาสา มาร่วมเป็นจำนวนมาก
 
ฝายมีชีวิตที่ห้วยส้มป่อยแห่งนี้ เป็นฝาย ลำดับที่ 4 ของตำบลสระพังทอง เป็นฝายลำดับที่ 80 ของจังหวัด และเป็นฝายลำดับที่ 542 ของประเทศ มีขนาดกว้าง 7.80 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 1.80 เมตร ซึ่งพระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ ต.จุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ เป็นแกนนำหลัก ในการสร้างฝายมีชีวิตแห่งนี้ โดยหลังจากที่พระมหาสุภาพ ได้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ และร่วมถอดบทเรียนการสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วได้นำมาปรับให้กับสภาพพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะใน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทุนเดิม อยู่แล้ว ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับแนวพระราชดำริ รักษ์ป่ารักษ์น้ำ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้ฝายมีชีวิตของ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร คือเป็นความเสียสละร่วมกันของทุกฝ่าย ซึ่งจากที่ตั้งเป้าที่ 90 ฝายที่จะทำในปีนี้ ขณะนี้คาดว่าจะสร้างได้มากถึง 150 ฝาย.

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ภาพ พระอาจารย์มหาสุภาพ พุทธวิริโย

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >