ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จฯ ที่เขาวง PDF พิมพ์ อีเมล์

    นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกัน ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ปลูกดอกไม้ และหญ้าแฝก ที่บริเวณฝายลำพะยัง บ้านกุดตอแก่น ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ที่ได้เสด็จพระราชดำเนิน มาในพื้นที่แห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2535 เพื่อหาแหล่งน้ำให้ราษฎรได้ทำการเกษตร ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของจังวัดกาฬสินธุ์อีกแห่งหนึ่ง
 

     โดยจุดแรกเป็นบริเวณที่ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล เสด็จพระราชดำเนิน ยังที่มีรั้วลวดหนามกั้นอยู่ เส้นทางต้องผ่านที่นี่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห้ามไม่ให้ตัดลวดหนาม โดยทรงให้เจ้าหน้าที่ถ่างลวดหนามแล้วทรงพระดำเนินมุดรั้วลวดหนามเข้าไป ขณะนี้ทางอำเภอได้จัดทำแนวรั้วแสตนเลส กั้นไว้อีกชั้นหนึ่ง โดยสภาพของรั้วลวดนามยังคงสภาพเหมือนเดิม พร้อมกับจัดทำป้ายข้อมูลแสดงไว้ด้วย
 
      จุดที่สองเป็นบริเวณต้นมะม่วง ป่า เป็นจุดที่ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล เสด็จพระราชดำเนิน จากรั้วลวดหนาม มาสุดทางพระราชดำเนินตรงจุดนี้ ขณะนี้ทางอำเภอเขาวงได้ทำ ถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างจุดรั้วลวดหนาม กับต้นมะม่วงป่าเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับ ปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างสวยงาม
 
      บริเวณ พื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ที่มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ได้ถ่ายทอดไว้ในหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี” เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้าน กุดสิม ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ และได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศลำพะยังที่บ้านกุดตอแก่น ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงทรงพระดำเนินท่ามกลางความมืดไปในทุ่งนา ตะปุ่มตะป่ำโดยมีไฟฉายส่องทางและมีมัคคุเทศก์ผ้าขาวม้าเดินนำ เมื่อมาถึงสระบัวของราษฎร มีรั้วลวดหนามกั้นอยู่ เส้นทางต้องผ่านที่นี่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห้ามไม่ให้ตัดลวดหนาม โดยทรงให้เจ้าหน้าที่ถ่างลวดหนามแล้วทรงพระดำเนินมุดรั้วลวดหนามเข้าไป ยิ่งกว่านั้น พระองค์ท่านยังทรงหันกลับมามีพระราชดำรัสเตือนว่า "อธิบดี อย่าลืมซ่อมรั้วให้เขานะ”

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >