ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานแต่งงานอึ่ง PDF พิมพ์ อีเมล์

วันที่ (12 กย.2560) ที่ป่าดงนามล ในเขตตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมาไสย นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พาชาวบ้านจัดกิจกรรม แต่งงานให้กับอึ่งป่า ชื่อ นส.โคกสมบูรณ์ กับหนุ่มเมืองน้ำดำ ท่วมกลางแขกผู้มาร่วมงานซึ่งเป็น หัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้าน มาร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งลำดับขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ เหมือนกับการจัดพิธีแต่งงานของคู่บ่าวสาวที่เป็นคนจริง ๆ คือ มีขบวนแห่สินสอด มีเงินค่าสินสอด พิธีสู่ขวัญคู่บ่าวสาว และจดทะเบียนสมรส

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานแต่งงานอึ่ง จัดขึ้นเพื่อที่จะช่วยปลุกกระแสความร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์คืนสู่ธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ขอให้ชาวบ้านช่วยกัน งดฆ่าสัตว์ในบริเวณป่าชุมชนแห่งนี้ เพื่อให้กบ อึ่งอ่างเพิ่มจำนวนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พัฒนาป่าดงนามลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติได้อีกแห่งหนึ่ง เช่นสร้างเส้นทางจักรยาน นำกล้วยไม้ป่ามาปลูก และหลังจาก อึ่งเพิ่มจำนวนมากแล้ว ก็จะเป็นอาหาร และสร้างรายได้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี


เมื่อแต่ก่อนป่าดงนามล เป็นป่าที่ถูกประชาชนบุกรุกทำลายมาก เพราะประชาชนอาศัยป่าเป็นแหล่งทำมาหากิน เข้าไปล่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหาร เข้าไปตัดไม้เพื่อนำมาสร้างบ้านและนำมาแปรสภาพเป็นอย่างอื่นพอให้มีรายได้ ป่าดงนามลมีพื้นที่ประมาณ 12,250 ไร่ พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำบลโคกสมบูรณ์ ประมาณ 3,000 ไร่ มีประโยชน์ต่อประชาชนตำบลโคกสมบูรณ์ และชุมชนข้างเคียงเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งอาหาร เลี้ยงสัตว์ และเก็บหาของป่ามาใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้เป็นแหล่งสมุนไพร ชาวตำบลโคกสมบูรณ์และชุมชนใกล้เคียงได้เล็งเห็นความสำคัญของป่าจึงได้ร่วมกันปิดป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไว้ ไม่ให้คนเข้าไปบุกรุกทำลายป่า จึงเกิดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ป่าดงนามลได้รับรางวัลธงพระราชทานจากสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 ด้วย

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >