จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเตรียมความพร้อมกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดวังคำ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง PDF พิมพ์ อีเมล์

   วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดวังคำ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจากการดำเนินโครงการบูรณะวัดวังคำ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จะดำเนินการก่อสร้างอุโบสถและปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จหลังวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ สำหรับในการประชุมครั้งนี้มี พระครูสังวรสมาธิวัตร (จรัญ ขนุติปาโล) เจ้าอาวาสวัดวังคำ  นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.ประวัติ จารุตัน เสธ กกล.รส.กส.  พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.กอ.รมน.กส.(ท)  นายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายอำเภอ ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >