สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 87 PDF พิมพ์ อีเมล์

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ฉบับที่ 87
เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่านครับ

         สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ของเราวันนี้  ทุกตำบลในพื้นที่อำเภอยางตลาด ที่เคยถูกน้ำท่วม สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  วันนี้น้ำในทุ่งนา ลดลงอีก 2 ซ ม.    ส่วนอำเภอเมือง ระดับน้ำ ลดลงจากเช้านี้อีก 2-4 ซ.ม. ด้านอำเภอกมลาไสยและอำเภอฆ้องชัย ระดับน้ำลดลงเล็กน้อย  ส่วนอำเภอร่องคำ ระดับน้ำลดลงเล็กน้อยและบางจุดทรงตัวครับ
          สรุปสถานการณ์น้ำที่เขื่อนลำปาวในรอบ 12 ชั่วโมง วัดเมื่อเวลา 18.00 น.วันนี้  ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม.
                1.ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 1,589.30 ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็น 80.27 %
                2.ระดับน้ำในรอบ 12 ชั่วโมง ลดลง = 2 ซม.
                3.ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา 2.41 ล้านลูกบาศก์เมตร
                4.ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 6.13 ล้านลูกบาศก์เมตร
         ขณะนี้ เขื่อนลำปาวระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้น (Spillway) ลงสู่ลำน้ำปาว 15.00 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
         สำหรับภาพรวมระดับน้ำและผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้ง 4 อำเภอ ในรอบ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 18.00น. วันนี้ ( 12 ก.ย.2560)  สรุปได้ดังนี้ครับ
 1.อำเภอเมือง
        1.1. ระดับน้ำในตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 4 ซ.ม.
        1.2. ระดับน้ำในตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม.
       1.3. ระดับน้ำในตำบลหลุบ ที่บ้านดอนสนวน ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม.
       1.4 จุดเฝ้าระวังที่บ้านโคกกลาง ม.3 บริเวณพนังกั้นน้ำพาน ระดับน้ำลดลง 4 ซ.ม.
 2.อำเภอกมลาไสย    
          3.1 ระดับน้ำในลำน้ำปาว ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม. (จุดวัดระดับน้ำสนามแข่งเรือ)
          3.2 ระดับน้ำชี ที่บ้านโนนเมือง  ต.ดงลิง ระดับน้ำทรงตัว
          3.3 ยังมีบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 2 หลัง
3.อำเภอฆ้องชัย
         4.1 ระดับน้ำชี ระดับน้ำทรงตัว อยู่ในระดับต้องเฝ้าระวัง ซึ่งอำเภอได้จัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ตลอดแนวพนังลำชี 21 กิโลเมตร ตลอด 24 ชม. ขณะนี้สถานการณ์ทั่วไปปกติ
         4.2 ระดับน้ำบริเวณหมู่ 1,2,4,7,9 ตำบลโนศิลาเลิง  ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม.
         4.3  ยังมีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 41 หลัง
         4.4 เส้นทางสายบ้านท่าแห่ – บ้านไค้นุ่น มหาสารคาม ยังคงมีน้ำท่วมถนน ไม่สามารถสัญจรได้ 
4.อำเภอร่องคำ
          5.1 ระดับน้ำบริเวณบ้านด่านใต้  ตำบลเหล่าอ้อย ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำปาวและน้ำชีไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะไหลลงสู่ฝายร้อยเอ็ดที่อำเภอเชียงขวัญ วัดระดับน้ำ ระดับน้ำลดลง 1 ซ.ม.
         5.2 จุดวัดน้ำบ้านเหล่าอ้อยและบ้านค้อพัฒนาเส้นถนนสายหลักโพนทอง-ขอนแก่นเป็นพื้นที่ติดกับสะพานข้ามลำปาวเชื่อมจาก อ.ร่องคำ ไป อ.กมลาไสย ระดับน้ำวันนี้ ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม. การจราจรถนนสายหลักสามารถใช้การปกติ
              5.3. .บริเวณบ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี  ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม. น้ำอยู่ระดับข้างขอบถนนทั้ง 2 ฝั่งประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ แต่สภาพผิวจราจรถนนยังขรุขระเป็นบางช่วง เนื่องมาจากหินหลุดร่อนจากน้ำท่วมขัง
         วันที่ ที่ป่าดงนามล ในเขตตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมาไสย  ผมได้พาชาวบ้านจัดกิจกรรม แต่งงานให้กับอึ่งอ่างป่า ชื่อ นส.โคกสมบูรณ์ กับหนุ่มเมืองน้ำดำ  ท่วมกลางแขกผู้มาร่วมงานซึ่งเป็น หัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้าน มาร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งลำดับขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ เหมือนกับการจัดพิธีแต่งงานของคู่บ่าวสาวที่เป็นคนจริง ๆ คือ มีขบวนแห่สินสอด มีเงินค่าสินสอด พิธีสู่ขวัญคู่บ่าวสาว และจดทะเบียนสมรส
         ผมอยากจะเรียนว่าการจัดงานแต่งงานอึ่งอ่างครั้งนี้ เป็นกลยุทธที่ผมจัดขึ้น เพื่อที่จะช่วยปลุกกระแสความร่วมมือกันชองชาวบ้านให้ อนุรักษ์สัตว์ป่าพื้นถิ่นคือ อึ่งอ่าง และกบ ให้คืนสู่ธรรมชาติ เนื่องจากในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน เป็นช่วงแพร่พันธุ์ของสัตว์พวกนี้ ก็ขอให้ชาวบ้านช่วยกัน งดฆ่าสัตว์ในบริเวณป่าชุมชนแห่งนี้   เพื่อให้กบ อึ่งอ่างเพิ่มจำนวนมากขึ้น  และหลังจาก อึ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้ว ก็จะเป็นอาหารของชาวบ้าน และจับมาขายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีครับ นอกจากนี้ ผมยังได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ พิจารณาสร้างเส้นทางปั่นจักรยาน นำกล้วยไม้ป่ามาปลูก เพื่อพัฒนาป่าดงนามลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง


         
           สำหรับป่าดงนามลแห่งนี้ มีพื้นที่ประมาณ  12,250 ไร่  อยู่ในความรับผิดชอบของตำบลโคกสมบูรณ์  ประมาณ 3,000 ไร่ มีประโยชน์ต่อประชาชนตำบลโคกสมบูรณ์  และชุมชนข้างเคียงเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งอาหาร  เป็นที่เลี้ยงสัตว์  และเก็บหาของป่ามาใช้ในชีวิตประจำวัน  ใช้เป็นแหล่งสมุนไพร  และชาวตำบลโคกสมบูรณ์และชุมชนใกล้เคียงได้เล็งเห็นความสำคัญของป่าจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งนี้ไว้    ไม่ให้คนเข้าไปบุกรุกทำลายป่า พร้อมกับสร้างฝายมีชีวิตไว้ด้วย จึงเกิดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ป่าดงนามลได้รับรางวัลธงพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยครับ 


                                                                                                                             
                                                                                                                              นายสุวิทย์ คำดี   
                                                                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
                                                                                                                19.00น. / 12 กันยายน 2560

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >