ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนลำปาวซึ่งอาจก่อให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย อ.ร่องคำ PDF พิมพ์ อีเมล์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >