สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 89 PDF พิมพ์ อีเมล์

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ฉบับที่ 89
เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่านครับ

             สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ของเราวันนี้  ในพื้นที่อำเภอยางตลาด  สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  ส่วนอำเภอเมือง ระดับน้ำ ลดลงต่อเนื่อง อำเภอกมลาไสยและอำเภอฆ้องชัย ระดับน้ำลดลงเล็กน้อย  ส่วนอำเภอร่องคำ ระดับน้ำลดลงเล็กน้อยและบางจุดทรงตัวครับ ส่วนระดับน้ำในเขื่อนลำปาว ก็มีน้ำไหลเข้าลดลง ทำให้มีปริมาณน้ำในอ่างลดลงระดับต่ำกว่า 80% แล้วครับ
สรุปสถานการณ์น้ำที่เขื่อนลำปาวในรอบ 12 ชั่วโมง วัดเมื่อเวลา 18.00 น.วันนี้  ระดับน้ำลดลง 2 ซ.ม.
           1.ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 1,573.10 ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็น 79.45 %
           2.ระดับน้ำในรอบ 12 ชั่วโมง ลดลง = 2 ซม.
           3.ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา 2.90 ล้านลูกบาศก์เมตร
             ขณะนี้ เขื่อนลำปาวระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้น (Spillway) ลงสู่ลำน้ำปาว 15.00 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
และในวันนี้ก็กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาปั้นก้อนจุลินทรีย์ หรือ EM Ball เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียหลังน้ำลดจากอุทกภัยให้พี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนและน้องๆนักศึกษาที่มีจิตอาสาร่วมกัน

         
สำหรับภาพรวมระดับน้ำและผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้ง 4 อำเภอ ในรอบ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 18.00น. วันนี้ ( 13 ก.ย. 2560)  สรุปได้ดังนี้ครับ
 1.อำเภอเมือง
        1.1. ระดับน้ำในตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 10 ซ.ม.
        1.2. ระดับน้ำในตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำลดลง 2ซ.ม.
       1.3. ระดับน้ำในตำบลหลุบ ที่บ้านดอนสนวน ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม.
       1.4 จุดเฝ้าระวังที่บ้านโคกกลาง ม.3 บริเวณพนังกั้นน้ำพาน ระดับน้ำลดลง 5 ซ.ม.
                สรุปในภาพรวมพื้นที่ผู้ประสบภัยของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ทั้งสิ้น 17 ตำบล 161 หมู่บ้าน ครัวเรือนเกษตรกร 4,852 ครัวเรือน รวมพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 36,732 ไร่ แยกเป็น ข้าว 36,341 ไร่ พืชไร่ 262 ไร่และพืชสวน 129 ไร่ วงเงินที่ขอรับการช่วยเหลือรวม 40,967,540 บาท
 2.อำเภอกมลาไสย    
          2.1 ระดับน้ำในลำน้ำปาว ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม. (จุดวัดระดับน้ำสนามแข่งเรือ)
          2.2 ระดับน้ำชี ที่บ้านโนนเมือง  ต.ดงลิง ระดับน้ำทรงตัว
3.อำเภอฆ้องชัย
         3.1 ระดับน้ำชี ระดับน้ำทรงตัว อยู่ในระดับต้องเฝ้าระวัง ซึ่งอำเภอได้จัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ตลอดแนวพนังลำชี 21 กิโลเมตร ตลอด 24 ชม. ขณะนี้สถานการณ์ทั่วไปปกติ
         3.2 ระดับน้ำบริเวณหมู่ 1,2,4,7,9 ตำบลโนศิลาเลิง  ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม.
         3.3  ยังมีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 41 หลัง
         3.4 เส้นทางสายบ้านท่าแห่ – บ้านไค้นุ่น มหาสารคาม ยังคงมีน้ำท่วมถนน ไม่สามารถสัญจรได้ 
4.อำเภอร่องคำ
          4.1 ระดับน้ำบริเวณบ้านด่านใต้  ตำบลเหล่าอ้อย ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำปาวและน้ำชีไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะไหลลงสู่ฝายร้อยเอ็ดที่อำเภอเชียงขวัญ วัดระดับน้ำ ระดับน้ำลดลง 4.5 ซ.ม.
         4.2 จุดวัดน้ำบ้านเหล่าอ้อยและบ้านค้อพัฒนาเส้นถนนสายหลักโพนทอง-ขอนแก่นเป็นพื้นที่ติดกับสะพานข้ามลำปาวเชื่อมจาก อ.ร่องคำ ไป อ.กมลาไสย ระดับน้ำวันนี้ ระดับน้ำลดลง 5 ซ.ม. การจราจรถนนสายหลักสามารถใช้การปกติ
              4.3. .บริเวณบ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี  ระดับน้ำลดลง 5 ซ.ม. น้ำอยู่ระดับข้างขอบถนนทั้ง 2 ฝั่งประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ แต่สภาพผิวจราจรถนนยังขรุขระเป็นบางช่วง เนื่องมาจากหินหลุดร่อนจากน้ำท่วมขัง
     
                                                                                                                              นายสุวิทย์ คำดี   
                                                                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
                                                                                                                18.30 น. / 13 กันยายน 2560               

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >